Místem konání je opětovně tréninkové centrum Italského olympijského výboru v přímořském městečku Tirrenia, které se nachází nedaleko Pisy.
 
Termíny jsou následující: 
 

* 01.-11.07. 2014 - TIRRENIA /ITA - SPORTOVNÍ GYMNASTIKA MUŽI
* 12.-22.07. 2014 - TIRRENIA /ITA - SPORTOVNÍ GYMNASTIKA ŽENY 

Tréninkové kempy UEG ve sportovní gymnastice jsou letos určeny chlapcům ve věku 13-16 let a dívkám ve věku 10-12 let.
 
Česká gymnastická federace (ČGF) může vyslat maximálně 2 chlapce + 2 trenéry a 2 dívky + 2 trenéry. U zájemců ze strany trenérů se předpokládá alespoň středně pokročilá znalost anglického jazyka.
 
ČGF hradí 100% pobytových nákladů 1 chlapce a 1 dívky včetně jejich osobního trenéra/-rky.

O jménech účastníků bude rozhodnuto
 do 31. března 2014 na základě přihlášek zájemců, které musí být doručeny na e-mail cgf@gymfed.cz nejpozději do 10. března 2014.
 
 
 
 
-rs-