Parkourová komise České gymnastické federace (ČGF) je potěšena, že může představit tato Pravidla platná od 1. ledna 2019. Pravidla se řídí současnými stanovami FIG, Technickými předpisy - oddílem 1 (Všeobecné předpisy) a oddílem 7 (Zvláštní předpisy pro parkour) a měly by být v souladu s těmito dokumenty.

Příloha 1 „Parkour: tabulka prvků a provedení“ je vydáno samostatně, ale je nedílnou součástí těchto Pravidel.

Tento dokument byl schválen Parkourovou komisí ČGF v Lednu 2019, zplnomocněnou Výkonným výborem FIG na shromáždění 24. října 2017 v Beninu.

Pravidla Parkouru se stále novelizují na těchto stránkách naleznete vždy aktuální verze.

 

Cílem Pravidel je:

  • Stanovit způsob hodnocení Parkourových soutěží ve všech kategoriích regionálních, národních a mezinárodních soutěží.
  • Standardizovat bodování a hodnocení pro Speed-run a Freestyle při oficiálních soutěžích FIG v kvalifikaci a finále.
  • Vyhodnocení nejlepších sportovců v jakékoliv soutěži.
  • Vedení trenérů a sportovců.

Kompletní pravidla naleznete v příloze tohoto článku.