Parkourová komise České gymnastické federace (ČGF) představuje pravidla platná pro roky 2022-2024. Pravidla se řídí současnými stanovami FIG, Technickými předpisy - oddílem 1 (Všeobecné předpisy) a oddílem 7 (Zvláštní předpisy pro parkour) a měly by být v souladu s těmito dokumenty.

Příloha 1 „Parkour - tabulka bodů a obtížnosti prvků PK“ se aktualizuje každý rok a je nedílnou součástí těchto Pravidel.
Pravidla parkouru se stále aktualizují a jejich podoba se může měnit v závislosti na změnách v hodnocení pravidel FIG a systém je ve výhradním vlastnictví FIG a přidružených národních federací.
Změny provádí komise pro parkour pod Českou gymnastickou federací.
 

Cílem Pravidel je:

  • Stanovit způsob hodnocení Parkourových soutěží ve všech kategoriích regionálních, národních a mezinárodních soutěží.
  • Standardizovat bodování a hodnocení pro Speed-run a Freestyle při oficiálních soutěžích FIG v kvalifikaci a finále.
  • Vyhodnocení nejlepších sportovců v jakékoliv soutěži.
  • Vedení trenérů a sportovců.

Kompletní pravidla naleznete v příloze tohoto článku.