Co je Parkour

Parkour je zařazen mezi sportovní disciplíny od roku 2018. Oficiální závody se pořádají na ploše o velikosti 8x40m. Parkourista má za úkol překonat dráhu 2x40m a zdolat na své cestě 20 překážek. Překážky jsou různého charakteru - boxy, raily, výběhy, přeskoky, atd.

Disciplíny:

  1. Speed-Run
  2. Freestyle 

Speed-Run je soutěž na rychlost - hlavním úkolem parkouristy je co nejrychleji se dostat z bodu A do bodu B (40m tam a 40m zpět). Hodnotícím kritériem je pouze čas a přitom se kontroluje, zda jsou překážky překonány správně.

FreeStyle je soutěž v akrobacii - parkourista se snaží (na stejné dráze jako u SR) u každé překážky předvést nějaký trik. Triky jsou seřazeny v pravidlech - code of points, kde je uvedená známka za obtížnost. Hodnotí se obtížnost triků, flow, bezpečnost a dodržení maximálního časového limitu 90s.

 

Parkour jako sport

Dne 3. prosince 2018 bylo v Baku na mezinárodním kongresu FIG schváleno zařazení Parkouru, jako sportu, mezi gymnastické disciplíny. Parkour se tak oficiálně stal sportem a byl začleněn do rodiny gymnastických sportů v největší světové organizaci FIG. FIG sdružuje dnes 146 zemí světa a má několika milionovou základnu sportovců. Díky tomuto kroku dostal Parkour, jako jedna z nejrychleji se rozvíjejících aktivit, šanci být v budoucnu zařazen mezi olympijské disciplíny.

Na základě tohoto kroku a hlasování výkonného výboru (VV) České Gymnastické Federece (ČGF) dne 16. 1. 2019 byl Parkour v ČR zařazen pod ČGF a vznikla historicky první komise Parkouru v ČR.

Jan Pravda, Charles Periérre, Martin Honzek

Historie

Parkour se inspiroval mnohými zdroji, především Přirozenou metodou Georgese Héberta, která vznikla na počátku dvacátého století. Francouzští vojáci ve Vietnamu se inspirovali Hébertovou prací a vytvořili to, co je dnes známo pod pojmem parcours du combattant. David Belle se k této překážkové trati a Hébertově Přirozené metodě dostal díky otci, Raymondu Belleovi, francouzskému hasiči, který se těmto disciplínám věnoval. David Belle trénoval mnohé disciplíny, například bojová umění či gymnastiku, a hledal možnost jejich využití v životě.

Po přestěhování do Lisses v roce 1987 (předměstí Paříže) David Belle pokračoval ve své cestě. Zde se k němu přidala skupina lidí (např. Sébastien Foucan, Charles Periérre), která s ním trénovala, rozvíjela schopnosti a definice. V roce 1997 tak vznikla skupina Yamakasi (název pochází z jazyka Lingala a znamená silné tělo, silná duše, silný člověk). V roce 1998 pak vznikl samotný název disciplíny – parkour.

Zakladatel parkouru David Belle a hlavní člen nejznámější Parkour skupiny Yamakasi Charles Periérre