Bc. JAN PRAVDA  
  předseda  
    e-mail: pravda@gymfed.cz  
       
       
       

     
  Mgr. MARTIN HONZEK  
  člen, generální manager, vedoucí reprezentačního úseku  
    e-mail: honzek@gymfed.cz
 
       
       
       

     
  Ing. JAN KOREC  
  člen, úsek rozhodčích  
    e-mail: rozhodci@gymfed.cz
 
       
       
       

     
  ROMAN PEŠÍR  
  člen, zástupce klubů  
    e-mail: info@parkour4u.cz
 
       
       
       

     
  GEORGE SARICHEV  
  člen, sportovní manažer  
    e-mail: sarichev@gymfed.cz
 
       
       
       

     
  JAROSLAV CHUM  
  člen, zástupce závodníků  
    e-mail: jaroslavchum1@gmail.com