1. Školení rozhodčích BASIC
 
Při příležitosti konání Mistrovství ČR v Parkouru v Brně si Vás dovolujeme pozvat na školení rozhodčích BASIC.
 
Kde: školení proběhne v areálu BVV v Brně 
Kdy: 8.11. v pátek 
Časový harmonogram:  
14:00-16:00 teorie
16:30-18:30 praxe podle videa
  
Školitel: Aimene Boustila, mezinárodní rozhodčí FIG
Cena: 500Kč, bude se vybírat na místě
Přihlášky na email: honzek@gymfed.cz
 
- školení je zakončeno certifikátem BASIC, který Vás opravňuje rozhodovat závody klubového charakteru
- každý klub musí mít vyškoleného rozhodčího, do budoucna nebude možné přijet se závodníky na závod bez rozhodčího (resp. může klub přijet, ale bude se muset podílet na úhradě rozhodčího z jiného klubu)
- následné školení bude rozhodčí II. třídy a později I. třídy. Kdo nebude mít Basic nebude se moci účastnit školení II. třídy (předpoklad školení II. třídy je v 1Q roku 2020)
- v příštích letech bude funkce rozhodčího zpoplatněna, respektive za rozhodování bude rozhodčí odměněn
- více informaci se dozvíte na školení BASIC
 
 
2. Schůzka registrovaných oddílů ČGF v Parkouru (v případě zájmu se schůzky mohou účastnit i nečlenové ČGF, kteří mají zájem se v budoucnu stát členem ČGF)
 
Kde: schůzka proběhne v areálu BVV v Brně 
Kdy: 8.11. v pátek 
Časový harmonogram:   19:00-20:00
Přihlášky na email: honzek@gymfed.cz
Program schůze: informace a harmonogram pro rok 2020, diskuze a zodpovězení otázek
Schůzku povede: Bc. Jan Pravda, předseda komise Parkouru a Mgr. Martin Honzek, manager komise Parkouru