ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH - PARKOUR TŘÍDY A - ZRUŠENO COVID-19

Termín: 4.10.2020

Pořadatel: komise Parkouru

Místo: Krašovská 1696/30, Plzeň

Lektoři: Jan Korec, mezinárodní rozhodčí FIG

Cena: náklady spojené s organizací uhradí komise ČGF

Cestovné: na vlastní náklady

Ubytování:Ubytování není v ceně a je nutné předem objednat.

Strava:vlastní

Přihlášky: zasílejte elektronicky na adresu pravda@gymfed.cz do pondělí 30.9.2020 

S sebou: poznámkový blok, psací potřeby, 1x pasovou fotografii

Požadovaná kvalifikace účastníka kurzu:

  • rozhodčí parkouru – kvalifikace BASIC (Pro oddíly, které nemají žádného rozhodčího parkouru s kvalifikací BASIC, tato podmínka neplatí. Tato výjimka platí pouze pro toto školení z důvodu nemožnosti uskutečnění školení rozhodčích BASIC v tomto roce kvůli Covid-19)
  • registrovaný člen ČGF
  • pouze jedna osoba z registrovaného klubu

Informace o školení: 

Kurz je organizován v souladu s platným Kvalifikačním řádem České gymnastické federace a pravidly FIG pro rozhodčí parkouru.

Školení je zakončeno zkouškou. V případě úspěšného absolvování závěrečných zkoušek získá uchazeč certifikát „Rozhodčí parkouru třídy A“, který opravňuje rozhodovat závody charakteru MČR, soutěže se zahraniční účastí.

Program školení:

  8:30 -    8:50 Prezentace účastníků

  8:50 -    9:00 Zahájení školení

  9:00 – 11:00 Blok 1 – obecné požadavky na rozhodčí a pravidla hodnocení disciplín

11:00 – 11:15 Přestávka

11:15 – 12:15 Blok 2 – praxe freestyle – částečné hodnocení

12:15 – 13:15 Obědová pauza

13:15 – 14:45 Blok 3 – praxe freestyle – kompletní hodnocení

14:45 – 15:00 Přestávka

15:00 – 16:30 Blok 4 – praxe freestyle – kompletní hodnocení a příprava na zkoušky

16:30 – 16:45 Přestávka

16:45 – 17:30 Závěrečné zkoušky

17:30 – 17:40 Zakončení školení