Pro rozhodčí, které mají zájem si pravidla pouze poslechnout a zopakovat nikoliv dělat zkoušky, je možnost se též účastnit a zaplatit poplatek pouze 400 Kč. I v tomto případě zašlete přihlášku.

členové ČGF - 1.500 Kč / nečlenové ČGF - 2.000 Kč způsob platby : na účet ČGF - GE Money Bank, a.s., č.ú. 1724809504/0600 nebo hotově na místě

Přihlášky: zašlete nejpozději do 10.2. 2015 na email: cgf@gymfed.cz, poštou na adresu ČGF, Zátopkova 100/2, 16017 Praha 6