S odchodem náčelníka, trenéra, kronikáře a obětavého člena libčického Sokola se těžko smiřují snad všichni v celých Libčicích napříč generacemi, které dokázal nadchnout a vzbudit v nich zájem o gymnastiku a sokolskou všestrannost, včetně šplhu.

Vás šplhouny a gymnasty měl všechny moc rád. Pokud by tedy někteří měli čas a chtěli uctít jeho památku, tak se mohou účastnit smutečního obřadu, který se bude konat 6.12. od 11:00 v Kralupech nad Vltavou (výjezd z Libčic) popřípadě 9.12. připraveného rautu v restauraci na koupališti poblíž cvičiště od 18:00. Bude zde připraveno pohoštění, promítání a mnoho kamarádů sportovců k uctění jeho památky.

Podrobné informace podám na tel. 776862286, email. kraus@quickchem.cz