Spolek Gymnastika Zlín pořádá akreditované školení trenérů a trenérek parkouru II. a III. třídy pod záštitou České gymnastické federace, které proběhne o 3 prodloužených víkendech, mezi kterými bude probíhat teoretická výuka distanční formou (online). Konkrétně se jedná o víkendy:
1. část: 13. - 15. 10. 2023
2. část: 10. - 12. 11. 2023
3. část: 1. - 3. 12. 2023

Podmínky pro přihlášení na školení trenéra a trenérky II. třídy jsou:
- ukončené SŠ vzdělání
- lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7)
- doložení 100 hodin trenérské praxe v parkouru v posledních 3 letech (školní rok 2021/2022 a 2022/2023)

Podmínky pro přihlášení na školení trenéra a trenérky III. třídy jsou:
- plnoletost
- doložení 30 hodin trenérské praxe v parkouru v posledních 3 letech (školní rok 2021/2022 a 2022/2023)

Přihlašování na školení je přes GIS. Školení je určeno výhradně pro členy klubů registrovaných u ČGF nebo SGF.

Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce, která je součástí 1. části školení v termínové listině.