TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO NÁŘADÍ PŘEKLAD UEG:

Překlad technického předpisu pro nářadí TeamGym

 

Technické předpisy nářadí soutěží TeamGym Junior I- III

platné od 1.3.2017

Technické předpisy pro nářadí soutěží TeamGym Junior I- III