Vážené trenérky a trenéři, gymnastky a gymnasté, rozhodčí,

 

dovolujeme si vás upozornit na aktualizaci pravidel TeamGym s platností od 1.9.2020, která reflektuje "revizi B" mezinárodních pravidel.
 
Přehled nejdůležitějších změn naleznete v následujícím dokumentu (Pravidla TeamGym revize B červen 2019_souhrn klicovych zmen)
 
Všechny změny jsou pak v jednotlivých dokumentech pro lepší orientaci označeny červenou barvou.
 
V případě dotazů prosím kontaktujte přímo Komisi rozhodčích kr-tg@gymfed.cz.
 
Za Komisi rozhodčích a Technickou komisi TeamGym
 
JUDr. Natalie Navrátilová
Ing. Petr Gryga