Vážené trenérky, trenéři a rozhodčí,
 
na stránkách ČGF (Česká gymnastická federace (gymfed.cz)) byly zveřejněny nové verze Hlavního dokumentu a Přílohy A1 Pravidel TeamGym 2022-2024. Dovolte mi pro lepší přehlednost uvést nejdůležitější změny kromě korekcí pravopisu či formátování:
 
A) Hlavní dokument
 
- 7.1 g) opravena chyba překladu - nicméně nemění se nic ohledně práva trenérů manipulovat s přídatnou žíněnkou mezi sériemi na akrobacii a trampolíně během závodu
- 8.4.1 doplněna nutnost označit Rozdělení obtížnosti ve formuláři na PS nejen vodorovnou čarou, ale též písmeny DD
- 23.5 g) upřesněno pravidlo pro nezapočítání prvků v případě nepředvedení DS v kategorii Junior I
- 24.2 termín "bod skladby" nahrazen termínem "úsek skladby"
- 25.2 g) oprava nepřesnosti - termín "obraty" nahrazen termínem "vruty 360°"
- 30.2.4 upřesnění pravidla týkající se požadavků na obrat v saltu pro kategorie Senior A a Junior A (v původní verzi nebylo uvedeno pravidlo pro dvojná salta)
- 30.2.6 upřesnění pravidla týkající slepých doskoků pro Tsukahary
 
B) Příloha A1
 
- 2.1A oprava kódů skoků J103, J203
- 2.2A oprava kódů skoků J216, J416, J217
 
Za TK TeamGym
Ing. Petr Gryga, předseda

 

 

Vážené trenérky a trenéři, gymnastky a gymnasté, rozhodčí,

 

Níže naleznete překlad nových mezinárodních pravidel TeamGym s platností od 1.1.2023.
  
V případě dotazů prosím kontaktujte přímo Komisi rozhodčích kr-tg@gymfed.cz.
 
Za Komisi rozhodčích a Technickou komisi TeamGym
 
 
 
 
JUDr. Natalie Navrátilová
Ing. Petr Gryga