Vážené trenérky a trenéři, gymnastky a gymnasté, rozhodčí,

 

dovolujeme si vás upozornit na aktualizaci pravidel TeamGym s platností od 1.4.2019, která reflektuje "revizi A" mezinárodních pravidel a současně i "revizi 1" v rámci ustanovení platných pouze v České republice. Technická komise TeamGym ve spolupráci s Komisí rozhodčích upozorňuje zejména na tyto důležité změny, upřesnění a doplnění (některé byly již součástí průvodního textu k Technickému řádu Českého poháru:
  • přejmenování dosavadních názvů kategorií – Junior A (dříve Junior UEG), Senior A (dříve Senior UEG) a Senior B (dříve Senior)
  • čl. 1.1 - u kategorií závodících podle pravidel UEG (Junior A, Senior A) došlo k rozšíření spodní hranice počtu závodníků z 8 na 6, nyní tedy mohou závodit týmy složené ze 6-10 gymnastů
  • kapitola 11 - upřesnění odpovědností a povinností hlavního rozhodčího a složení komise při řešení protestu proti známce D
  • čl. 26.4. - pro Akrobacii doplněny explicitně povolené dvouprvkové řady s opakovanými prvky a dále pak speciální řady pro kategorii Junior I (v souladu s přílohou A2 JI JII  SB)
  • čl. 27.3 - pro Akrobacii doplněny explicitně bonifikace (v souladu s přílohou A2 JI JII  SB)
  • čl. 29.1 - na Trampolíně upřesnění pojmu "dvojné salto" a omezení pro kategorie Junior II a Senior B
  • čl. 32.2.3 - na Trampolíně přes přeskokové nářadí je nově srážka za nenapřímení těla při odrazu z rukou
  • příloha A1 - na Pohybové skladbě došlo k přehodnocení hodnoty stoje na rukou bez výdrže, dříve byl pod značkou HB601 (0.6b), nyní HB401 (0.4b)
  • příloha A1 - doplněn prvek "blecha" jako akrobatický prvek na Pohybové skladbě
Všechny změny jsou v dokumentu označeny červenou barvou. Některé změny se dotkly přímo pravidel, některé změny pouze upřesňují překlad pravidel UEG.
 
Za Komisi rozhodčích a Technickou komisi TeamGym
 
JUDr. Natalie Navrátilová
Ing. Petr Gryga
 
Dále zde naleznete soubor otázek a odpovědí k pravidlům.
 
 
V případě dotazu se můžete obrátit na Komisi rozhodčích TeamGym 
(kr-tg@gymfed.cz).
 
 TK TeamGym ČGF