Veškeré důležité invormace naleznete na ČOV ZDE
 
Místo a datum konání
 
Atletická hala Střelnice, U Stadionu 4904/5, Jblonec nad Nisou, 24. 6. - 27. 6. 2019
 
Otevřenost a podpora
 
Kvalifikace do krajských družstev bude otevřena i zájemcům mimo specializované oddíly skoků na trampolíně.
 
Pro jednotlivé kraje jsou ustanoveni krajští koordinátoři ze specializovaných oddílů nebo ČGF (viz přehled v připojených souborech).
 
Zájemcům nabízíme podporu a pomoc - podle potřeby a dohody, zejména v krajích bez specializovaných oddílů :
 • Informace a metodické materiály
 • Možnost spolupráce se specializovanými oddíly
 • Možnost krajských nebo individuálních seminářů - soustředění / návštěv expertů
 • Seminář pro Čechy / Moravu
Počty a věk účastníků
 
Na LODM budou startovat Krajská družstva ve složení  :
 • 3 dívky
 • 3 chlapci
 • 2 trenéři
Věk závodníků : 11-15 let (2004-2008), z toho vždy jeden chlapec a jedna dívka 11-12 let (2007-2007)
 
Kategorie
 
Soutěže ve skocích na trampolíně budou probíhat v následujících kategoriích :
 • Jednotlivci dívky / chlapci
 • Družstva dívek / chlapců
 • Synchronní dvojice dívek / chlapců

Systém soutěží

Soutěž družstev:

Družstvo se skládá ze dvou až tří členů ze stejného kraje.

Soutěž družstev probíhá současně s kvalifikací soutěže jednotlivců (povinná sestava + volná sestava). Do výsledku družstva se počítají body za dvě nejlepší povinné a dvě nejlepší volné sestavy členů družstva. Vítězem je družstvo s nejvyšším počtem bodů.

Poznámka : Pokud se z kraje účastní pouze jedna (1) dívka nebo jeden (1) chlapec, startuje pouze v soutěži jednotlivců.

Soutěž jednotlivců:  

V kvalifikaci soutěže jednotlivců cvičí všichni jednotlivci jednu povinnou a jednu volnou sestavu. Pořadí v kvalifikaci je určeno podle součtu bodů za obě sestavy.

Do finále  soutěže  jednotlivců  postupuje  8  nejlepších  jednotlivců  z kvalifikace. Vítězem je jednotlivec s nejvyšším počtem bodů za finálovou volnou sestavu.

Soutěž synchronních dvojic:

Kvalifikace synchronních dvojic se skládá z jedné povinné sestavy a jedné volné sestavy, pořadí v kvalifikaci je určeno podle součtu bodů za obě sestavy.

Do finále soutěže postupuje 5 nejlepších párů po kvalifikaci. Vítězem je pár s nejvyšším počtem bodů za finálovou volnou sestavu.

Sestavy

Povinná sestava:

Pro LODM byla stanovena jednoduchá povinná sestava (viz video) :

 1. Salto vzad skrčmo
 2. Skok přímý skrčmo (Skrčka)
 3. Skok přímý s celým vrutem (Vrut 360°)
 4. Skok přímý schylmo roznožný (Roznožka)
 5. Skok do sedu (Sed)
 6. Ze sedu půlvrut do sedu (180°)
 7. Ze sedu vztyk s půlvrutem (180°)
 8. Skok přímý s půlvrutem (Půlvrut 180°)
 9. Skok přímý schylmo (Schylka)
 10. Salto vpřed skrčmo

Salto na začátku a/nebo na konci povinné sestavy může být nahrazeno jednodušším prvkem (Skrčka, Schylka, Roznožka, Půlvrut, Vrut), výchozí známka se ale sníží o 1 bod za každé nahrazené salto.

Volná sestava:

Volná sestava  se    skládá  z deseti  různých    prvků,  které  se  nesmí v rámci volné sestavy opakovat   (obtížnost opakovaných prvků se nepočítá). Ve volné sestavě mohou být použity   i prvky z povinné sestavy.

Finálová sestava:

Finálová sestava se skládá   z deseti  různých prvků, které se   nesmí   v rámci finálové sestavy   opakovat (obtížnost opakovaných prvků se nepočítá). Ve finálové sestavě mohou   být použity i prvky z povinné i   volné sestavy.

Omezení:

Trojná a čtverná salta jsou ve všech sestavách zakázána. Omezení hodnoty obtížnosti prvku : 1.8 bodu