Na hlavní obsah

Všeobecná gymnastika


Hromadná skladba ČOS Generations Together

Na Gymnaestrádě se Sokolové představili s hromadnou skladbou s názvem Generations Together. Tato skladba byla dána dohromady celkem s více než 360 cvičenci. ...

Hromadná skladba ČASPV Wonderful World

ČASPV na Gymnaestrádě vystupovali s hromadnou skladbou pod názvem Wonderful World. Celkem tuto skladbu cvičilo přes 350 cvičenců. ...

Národní odpoledne "Proč bychom se netěšili"

Česká republika se na Světové Gymnaestrádě 2015 v Helsinkách bude presentovat v programu i představením Národní odpoledne s názvem "Proč bychom se netěšili". S tímto programem byla vybrána z cca 11 zemí k dalším 3: Německu, Itálii, J ...

Možnost účasti na Gymnaestrádě 2015 jako DOBROVOLNÍK

Světová Gymnaestráda 2015 proběhne 12.-18.7. 2015 v hlavním městě Finska – v Helsinkách. Jako u každé sportovní akce, je možné, aby se ti, kteří se neúčastní jako cvičenci, zapojili jako dobrovolníci. ...

Ohlédnutí za Gymnaestrádou v Lausanne 2011

Poslední světová Gymnaestráda se konala v Lausanne 2011, kde měla Česká republika velký ohlas se svými skladbami. Níže uvádíme pár fotografií na připomenutí. ...