Vážení příznivci a přátelé gymnastických sportů,  

V souvislosti s výskytem a průběhem onemocnění COVID-19, opatřeními českých státních orgánů      a rozhodnutími FIG (Mezinárodní gymnastická federace) a UEG (Evropské gymnastické unie) rozhodl dne 2.4.2020 Výkonný výbor České gymnastické federace (VV ČGF).  

zrušit soutěže a akce v působnosti České gymnastické federace plánované v 1. pololetí 2020.

Jedná se o mistrovské soutěže (MČR), kvalifikační soutěže MČR (SGŽ, SGM), soutěže Českého poháru (PAR, TGM, TRA) a soutěže Poháru Federací (AER).                    

VV ČGF doporučuje také Krajským soutěžním komisím (KSK) a Krajským gymnastickým svazům (KGS) zrušení všech krajských přeborů plánovaných v 1. pololetí 2020. 

Bohužel nebude možné letos uspořádat všechny soutěže MČR, soutěže Českého poháru a soutěže Poháru Federací. Vzhledem k vývoji situace vycházíme z nejoptimističtější varianty, že by se mohlo začít v oddílech a klubech trénovat bez omezení od července. S ohledem na dotace, systémy hodnocení sportovních středisek (SpS, SCM, SA) a nominační kritéria reprezentačních výběrů ČR, rozhodl VV ČGF upřednostnit v případě MČR ve sportovní gymnastice mužů a žen soutěže jednotlivců a jednotlivkyň před soutěžemi družstev. Stejný postup doporučuje VV ČGF Krajským soutěžním komisím (KSK) a Krajským gymnastickým svazům (KGS). 

V přiložené tabulce naleznete jak přehled zrušených soutěží plánovaných v 1. pololetí 2020, tak nové termíny soutěží, které jsou přesunuty na 2. pololetí 2020. O termínech soutěží, které jsou přesunuty  na 2. pololetí 2020, u nichž není v tuto chvíli znám přesný termín a místo, Vás budeme průběžně informovat.

S ohledem na skutečnost, že v tuto chvíli nejsou známy nové termíny odložených ME, MEJ a MS, které byly přesunuty, s výjimkou MS v akrobatické gymnastice (1. čtvrtletí 2021), rovněž na 2. pololetí 2020, může dojít ke změně termínů uvedených v tabulce. O případných změnách Vás budeme neprodleně informovat.

S přáním pevného zdraví a optimismu do dalších dnů ...

Roman Slavík,
předseda České gymnastické federace