JAN ŘÁDEK  
  předseda  
    e-mail: jan.radek@seznam.cz  
       
       
       

        
  MICHAL VOPELKA  
  člen  
    e-mail: m.vopelka@volny.cz 
 
       
       
       

        
  JANA ŠTEFÁNIKOVÁ  
  členka  
    e-mail: StefanikovaJ@seznam.cz