Česká gymnastická federace, z.s.
Zátopkova 100/2

160 17  Praha 6

tel: 242 429 260
e-mail: cgf@gymfed.cz

datová schránka: 8hqw4w4

IČO: 00540471

bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.
č.ú. 1724809504/0600             

Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 121230339/0800 (pro platby spojené s registrací v GISu)
 
 

Sekretariát:

      ROMAN SLAVÍK  
  generální sekretář  
  mezinárodní agenda, dotace, SpS a SCM,  
   vzdělávání, všeobecná gymnastika
 
  e-mail: slavik@gymfed.cz
 
   tel.:  242 429 260   
   
   

      VLADIMÍR ZEMAN  
  sportovní manažer  
  mezinárodní agenda, skoky na trampolíně,  
   dotace, ekonomika
 
  e-mail: zeman@gymfed.cz
 
    tel.: 242 429 260  
       

      MICHAL ŠOTOLA  
  sportovní manažer  
  sportovní gymnastika mužů a žen, TeamGym,  
  administrátor systému GIS (soutěže, kalendář ČGF)  
    e-mail: sotola@gymfed.cz
 
    tel.: 242 429 260  
       

     GEORGE SARICHEV
 
  technický manažer  
  IT a média, administrátor systému GIS (registrace),  
   parkour, FIG Licence, licence trenérů a rozhodčích
 
    e-mail: sarichev@gymfed.cz
 
    tel.: 242 429 260  
       

      TEREZA KOČOVÁ  
  sportovní manažerka  
  aerobik, akrobatická gymnastika,  
    PR a sociální média
 
    e-mail: kocova@gymfed.cz
 
    tel.: 242 429 260