Česká gymnastická federace
O nás

Menu

Akce

23.9.2021 - 26.9.2021 AG

Evropské závody věkových skupin (EAGC)

24.9.2021 - 25.9.2021 SGZ

VĚRA ČÁSLAVSKÁ CUP - ZRUŠENO

24.9.2021 - 26.9.2021 SGZ

Školení trenérů 1. konzultace - PŘESUNUTO

25.9.2021 TG

TG Říčany TeamgymCup

25.9.2021 - 26.9.2021 SGM

Juniorstrophy

25.9.2021 SGZ

SGŽ Mistrovství ČR VS4A

25.9.2021 - 26.9.2021 SGZ

SGŽ Kvalifikace VS2A, VS3A

25.9.2021 SGZ

Krajský přebor Královéhradeckého a Pardubického kraje (VS0, VS3,4,5,6C)-přeloženo

29.9.2021 - 3.10.2021 AG

Mistrovství Evropy

1.10.2021 - 3.10.2021 TG

TG Školení trenérů TeamGym III. třídy - 2. část

1.10.2021 - 3.10.2021 SGZ

SGŽ Mistrovství ČR jednotlivkyň (VS)

1.10.2021 SGM

Přebor Zlínského kraje

2.10.2021 - 3.10.2021 AE

Pohár federací - Praha

2.10.2021 SGM

SGM - Přebor ČOS

2.10.2021 SGM

Přebor JMK

2.10.2021 PA

2. Kolo českého poháru - Pražský pohár parkouru

2.10.2021 SGM

Přebor Středočeského kraje

3.10.2021 - 8.10.2021 VG

GOLDEN AGE GYM FESTIVAL

3.10.2021 SPL

Velká cena Podkrkonoší - PŘESUNUTO

3.10.2021 SGM

Přebor SGM Jihočeského kraje

3.10.2021 PA

Školení rozhodčích Parkour třídy A

3.10.2021 SGM

SGM Přebor Moravskoslezského kraje

8.10.2021 - 9.10.2021 TR

TRA Mezinárodní závod Přátelství

8.10.2021 - 10.10.2021 SGM, SGZ, TG, SPL, AE, AG, TR, VG, MG, PA

ŠKOLENÍ ASISTENT TRENÉRA

9.10.2021 TG

TG Pohár města Kadaně

9.10.2021 SGZ

Děčínská kotva "O pohár Věry Čáslavské"

9.10.2021 SGM

SGM Přebor Libereckého a Ústeckého kraje

9.10.2021 SGZ

Přebor MS kraje - nepostup.kat

9.10.2021 - 10.10.2021 TG

TG Reprezentační sraz č.6

15.10.2021 - 17.10.2021 SGZ

Mistrovství ČR jednotlivkyň "C"

16.10.2021 - 17.10.2021 SGM

SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev

16.10.2021 TR

TRA Mistrovství ČR žactva

16.10.2021 - 17.10.2021 TG

TG Reprezentační sraz č.7

18.10.2021 - 24.10.2021 SGM, SGZ

Mistrovství světa ve sportovní gymnastice

23.10.2021 SGM

Memoriál V. Somolíka

23.10.2021 SGZ

SGŽ Oblastní přebor ČOS Morava

23.10.2021 SGZ

SGŽ Oblastní přebor ČOS Čechy

23.10.2021 TG

TG Pohár města Příbrami (ČP)

24.10.2021 SGM

Memoriál K. Hartiga

24.10.2021 SGZ

Kvalifikace na OHC

Reklama

INFORMACE Z BŘEZNOVÉHO JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Vzhledem k aktuálnímu znění vyhlášených vládních protiepidemických opatření v České republice proběhla schůze Výkonného výboru České gymnastické federace formou on-line video konference...

Publikováno: 17.3. (upraveno 25.3.)

Vzhledem k aktuálnímu znění vyhlášených vládních protiepidemických opatření v České republice nebylo možné schůzi Výkonného výboru České gymnastické federace, plánovanou na 11. března 2021 uskutečnit klasickou prezenční formou. Proběhla obdobně jako koncem ledna 2021 formou on-line video konference.

V rámci aktuálních sdělení informoval předseda členy výboru o zasedání Pléna ČOV formou per rollam a svolání voleb do orgánů ČOV (26. února 2021), které byly zrušeny předběžným opatřením Městského soudu v Praze. Informoval dále o aktivitách sportovního prostředí, které by měly vést ve spolupráci s Národní sportovní agenturou k postupnému obnovení sportovní činnosti nejen profesionálních, ale také výkonnostních a amatérských  sportovců. Součástí sdělení byly také informace o aktivitách Mezinárodní gymnastické federace (FIG) a Evropské gymnastiky (EG).  

Předseda informoval rovněž o vyúčtování dotací MŠMT za rok 2020 a jejich schválení ze strany MŠMT a o výši dotací, které byly ČGF přiznány na rok 2021 ze strany Národní sportovní agentury (NSA). Celková částka ve výši 28.160.328 Kč je oproti roku 2020 vyšší o 1.340.968 Kč. Zatím není známo, zda ČGF obdrží dotaci na pořádání Významných sportovních akcí (Czech Aerobic Open a Mezinárodní závod přátelství ve skocích na trampolíně). Výkonný výbor pověřil pracovníky sekretariátu ČGF, aby ve spolupráci s předsedy technických komisí upravili rozpočet ČGF na rok 2021 s ohledem na přiznanou výší dotací.   

Výkonný výbor schválil žádost o půjčku z Rezervního fondu sportovních svazů sdružených v České unii sportu ve výši jednoho milionu korun, která bude využita na zajištění přípravy reprezentantů a úhradu nákladů spojených s jejich účasti na významných mezinárodních akcích (ME ve sportovní gymnastice mužů a žen v Basileji /SUI, ME a MEJ ve skocích na trampolíně v Soči /RUS, MS a WAGC v aerobiku v Baku /AZE  a WAGC v akrobatické gymnastice v Ženevě /SUI). 

Výkonný výbor rozhodl pro rok 2021 o prominutí poplatků za pozdní registrace. Důvodem prominutí poplatků je především nejistá  situace ohledně možností sportovní přípravy a nepředvídatelnosti opatření, které tuto přípravu znemožňují nebo omezují.

Členové výboru odsouhlasili úpravu Kvalifikačního řádu a Registračního a přestupního řádu, kterou se prodlužuje platnost kvalifikace rozhodčích o 6 měsíců po ukončení platnosti stávajících mezinárodních pravidel, tj. aktuálně platné kvalifikace rozhodčích se prodlužují do 30. června 2022. 

Výbor rozhodl o termínu, místu a programu odložené volební Valné hromady ČGF (19.9.2020). Odložená valná hromada se uskuteční v sobotu 29. května 2021 v Pardubicích s tím, že program odložené valné hromady bude doplněn o schválení účetní závěrky ČGF za rok 2020 a návrhu rozpočtu ČGF na rok 2021. Kandidatury na volené funkce budou z důvodu právní opatrnosti znovu "otevřeny" a kandidáti zašlou své "nové" kandidatury do termínu uvedeného v jednacím a volebním řádu, který bude rozeslán společně s pozvánkou a programem v souladu s platnými Stanovami ČGF nejpozději 21 dnů před datem konání valné hromady.

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze předvídat jaká omezující opatření budou platná v době  data konání odložené valné hromady, pověřil výbor pracovníky sekretariátu ČGF také přípravou možného konání valné hromady formou korespondenčního hlasování.        

Výkonný výbor se v neposlední řadě zabýval současnou situací související s aktuálně platnými vládními protiepidemickými opatřeními a jejich dopadem na sportovní činnost včetně dopadu na tréninkové možnosti. 

Výkonný výbor uložil předsedům technických komisí, aby do 17. března 2021 aktualizovali  termíny mistrovských soutěží na základě předpokladů možného vývoje, a to v "optimistické" variantě  částečného uvolnění po velikonočních svátcích a v "pesimistické" variantě uvolnění opatření až v průběhu měsíce května. Při plánování termínů bude přihlédnuto k tréninkovým možnostem výkonnostních a věkových kategorií jednotlivých gymnastických sportů a k minimální době potřebné po uvolnění pro přípravu startu na soutěžích tak, aby nedocházelo ke zbytečným zraněním a ohrožení zdraví sportovců. Při plánování těchto termínů bude využito dat získaných od oddílů a klubů počátkem listopadu minulého roku.

Podrobnější informace o variantách termínů mistrovských soutěží v roce 2021 budou zveřejněny na internetových stránkách ČGF v pondělí 22. března 2021.

Další řádné jednání Výkonného výboru ČGF se uskuteční ve čtvrtek 8. dubna 2021.

Zápisy z jednání VV ČGF

-rs-  

Článek vložil: Roman Slavík
computer-1245714_640.jpg

Související články

DŮLEŽITÉ INFORMACE

--------------------------------------------
CHCETE DÁT SVÉ DÍTĚ NA GYMNASTIKU?
VYBERTE SI ODDÍL >>ZDE<<

--------------------------------------------

POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY ČGF VÍCE
INFORMACÍ NALEZNETE >>ZDE<<

--------------------------------------------

NÁVODY: VEŠKERÉ NÁVODY NA PRÁCI V SYSTÉMU GIS 
A DALŠÍ NAJDETE >>ZDE<<

--------------------------------------------
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY:
NA POMOC PRI NAKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ

VÍCE INFORMACÍ >>ZDE<<
--------------------------------------------
ANKETA: PŘIPOMÍNKY KE STRÁNKÁM
ČGF. PROSÍME O VYPLNĚNÍ KRÁTKÉ
ANKETY, KTEROU NAJDETE >>ZDE<<
--------------------------------------------

Sponzoři a partneři