Vážení gymnasté, gymnasté, trenéři, trenérky, rozhodčí a přátelé gymnastických sportů,   

je tomu již rok, co nás zasáhla pandemie koronaviru a onemocnění Covid-19. Většina z nás si myslela, že po podzimní „druhé vlně“ onemocnění se situace zklidní a naši gymnasté se budou moci počátkem roku 2021 postupně vrátit do tělocvičen a začít se připravovat na soutěže, na kterých budou moci zase předvést své gymnastické dovednosti. Bohužel realita je však jiná. Statistika je neúprosná, čísla nakažených a počty osob s vážným průběhem v nemocnicích nejsou vůbec povzbudivá a vládní opatření a omezení také ne. Některá z nich se mění ze dne na den. Nedá se rozumně předvídat druh opatření a omezení ani délku jejich platnosti. Za takové situace je poměrně složité sestavovat plán soutěží.     

Nicméně na základě dosavadních zkušeností s výskytem a průběhem onemocnění Covid-19, opatřeními českých státních orgánů a rozhodnutími FIG (Mezinárodní gymnastická federace) a EG (Evropské gymnastické unie)  stanovil  dne 11.3.2021 Výkonný výbor České gymnastické federace (VV ČGF) po konzultaci s příslušnými technickými komisemi termíny mistrovských a dalších soutěží v působnosti České gymnastické federace pro rok 2021. 

Jedná se o mistrovské soutěže (MČR), kvalifikační soutěže MČR (SGŽ, SGM), soutěže Českého poháru (PAR, TGM, TRA) a soutěže Poháru Federací (AER).                        

Při stanovení termínů se vycházelo také z údajů získaných z dotazníku rozeslaného počátkem listopadu minulého roku 2020 registrovaným oddílům a klubům ČGF, jehož cílem bylo zjistit minimální potřebnou tréninkovou dobu pro přípravu na start v soutěžích po návratu do tělocvičen. V přiložené tabulce naleznete přehled plánovaných termínů soutěží v roce 2021 ve dvou variantách: 

Varianta A vychází z úvahy, že dojde k rozvolnění opatření a s tím souvisejícím umožněním sportovní přípravy po velikonočních svátcích nejpozději však do konce dubna 2021 (tato varianta se již v současnosti nejeví jako příliš pravděpodobná). 

Varianta B vychází z úvahy, že dojde k rozvolnění opatření a s tím souvisejícím umožněním sportovní přípravy v průběhu měsíce května 2021. 

O termínech soutěží, u nichž není v tuto chvíli znám přesný termín a místo, Vás budeme průběžně informovat. 

Samozřejmě, že s ohledem na aktuální situaci a aktuálně platná opatření a omezení, může dojít ke změně termínů uvedených v tabulce. O případných změnách Vás budeme neprodleně informovat. 

S ohledem na systém dotací, systém hodnocení sportovních středisek (SpS, SCM, SA) a nominační kritéria reprezentačních výběrů ČR dojde nejpozději do 30. září 2021 k úpravě hodnotících kritérií pro zařazení sportovců do sportovních středisek (SpS, SCM, SA) pro rok 2022. 

Technické komise si jsou vědomy, že po zpřístupnění tělocvičen a návratu k normálním tréninkům bude velká snaha začít, co nejdříve závodit a dohnat v co nejkratší době tréninkový výpadek. Tato snaha je pochopitelná, přesto bychom chtěli apelovat na všechny trenéry a zodpovědné osoby ve vedení gymnastických oddílů a klubů, aby pečlivě zvážili objemy tréninkových jednotek po návratu do tělocvičen, které by měly odpovídat aktuálním možnostem gymnastů a gymnastek a úrovní jejich aktuálního stavu fyzické připravenosti. Je důležité gymnasty a gymnastky zbytečně nepřetěžovat a postupovat při obnovení tréninkové činnosti velice obezřetně tak, aby nedocházelo ke zbytečným zraněním.

Jsme si vědomi, že možnosti sportovní přípravy gymnastek a gymnastů v jednotlivých oddílech a klubech byly a jsou rozdílné. Úroveň výkonů bude u většiny gymnastů a gymnastek s velkou pravděpodobností s ohledem na omezené možnosti sportovní přípravy nižší než na jakou jsme byli zvyklí v době před pandemií. Naším společným cílem je postupný návrat do tělocvičen, postupné obnovení soutěží včetně těch mistrovských a celkový „restart“ gymnastických sportovních odvětví.  

Samozřejmě, že technické komise mají zájem o zpětnou vazbu a budou rády za informace o problémech, které očekáváte při obnově tréninkové činnosti a obnově soutěží a náměty, které by mohly pomoci při „restartu“.    

Se sportovním pozdravem,

Roman Slavík, předseda