Česká gymnastická federace
O nás

Menu

Akce

23.9.2021 - 26.9.2021 AG

Evropské závody věkových skupin (EAGC)

24.9.2021 - 25.9.2021 SGZ

VĚRA ČÁSLAVSKÁ CUP - ZRUŠENO

24.9.2021 - 26.9.2021 SGZ

Školení trenérů 1. konzultace - PŘESUNUTO

25.9.2021 TG

TG Říčany TeamgymCup

25.9.2021 - 26.9.2021 SGM

Juniorstrophy

25.9.2021 SGZ

SGŽ Mistrovství ČR VS4A

25.9.2021 - 26.9.2021 SGZ

SGŽ Kvalifikace VS2A, VS3A

25.9.2021 SGZ

Krajský přebor Královéhradeckého a Pardubického kraje (VS0, VS3,4,5,6C)-přeloženo

29.9.2021 - 3.10.2021 AG

Mistrovství Evropy

1.10.2021 - 3.10.2021 TG

TG Školení trenérů TeamGym III. třídy - 2. část

1.10.2021 - 3.10.2021 SGZ

SGŽ Mistrovství ČR jednotlivkyň (VS)

1.10.2021 SGM

Přebor Zlínského kraje

2.10.2021 - 3.10.2021 AE

Pohár federací - Praha

2.10.2021 SGM

SGM - Přebor ČOS

2.10.2021 SGM

Přebor JMK

2.10.2021 PA

2. Kolo českého poháru - Pražský pohár parkouru

2.10.2021 SGM

Přebor Středočeského kraje

3.10.2021 - 8.10.2021 VG

GOLDEN AGE GYM FESTIVAL

3.10.2021 SPL

Velká cena Podkrkonoší - PŘESUNUTO

3.10.2021 SGM

Přebor SGM Jihočeského kraje

3.10.2021 PA

Školení rozhodčích Parkour třídy A

3.10.2021 SGM

SGM Přebor Moravskoslezského kraje

8.10.2021 - 9.10.2021 TR

TRA Mezinárodní závod Přátelství

8.10.2021 - 10.10.2021 SGM, SGZ, TG, SPL, AE, AG, TR, VG, MG, PA

ŠKOLENÍ ASISTENT TRENÉRA

9.10.2021 TG

TG Pohár města Kadaně

9.10.2021 SGZ

Děčínská kotva "O pohár Věry Čáslavské"

9.10.2021 SGM

SGM Přebor Libereckého a Ústeckého kraje

9.10.2021 SGZ

Přebor MS kraje - nepostup.kat

9.10.2021 - 10.10.2021 TG

TG Reprezentační sraz č.6

15.10.2021 - 17.10.2021 SGZ

Mistrovství ČR jednotlivkyň "C"

16.10.2021 - 17.10.2021 SGM

SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev

16.10.2021 TR

TRA Mistrovství ČR žactva

16.10.2021 - 17.10.2021 TG

TG Reprezentační sraz č.7

18.10.2021 - 24.10.2021 SGM, SGZ

Mistrovství světa ve sportovní gymnastice

23.10.2021 SGM

Memoriál V. Somolíka

23.10.2021 SGZ

SGŽ Oblastní přebor ČOS Morava

23.10.2021 SGZ

SGŽ Oblastní přebor ČOS Čechy

23.10.2021 TG

TG Pohár města Příbrami (ČP)

24.10.2021 SGM

Memoriál K. Hartiga

24.10.2021 SGZ

Kvalifikace na OHC

Reklama

TERMÍNY SOUTĚŽÍ V ROCE 2021

Technické komise ČGF zveřejňují ternmíny jimi pořádaných soutěží v roce 2021 ve dvou variantách v závislosti na termínech otevření tělocvičen. Změny ternmínů jsou možné v závislosti na aktuálně platných omezeních ...

Publikováno: 20.4. (upraveno 21.4.)

Vážení gymnasté, gymnasté, trenéři, trenérky, rozhodčí a přátelé gymnastických sportů,   

je tomu již rok, co nás zasáhla pandemie koronaviru a onemocnění Covid-19. Většina z nás si myslela, že po podzimní „druhé vlně“ onemocnění se situace zklidní a naši gymnasté se budou moci počátkem roku 2021 postupně vrátit do tělocvičen a začít se připravovat na soutěže, na kterých budou moci zase předvést své gymnastické dovednosti. Bohužel realita je však jiná. Statistika je neúprosná, čísla nakažených a počty osob s vážným průběhem v nemocnicích nejsou vůbec povzbudivá a vládní opatření a omezení také ne. Některá z nich se mění ze dne na den. Nedá se rozumně předvídat druh opatření a omezení ani délku jejich platnosti. Za takové situace je poměrně složité sestavovat plán soutěží.     

Nicméně na základě dosavadních zkušeností s výskytem a průběhem onemocnění Covid-19, opatřeními českých státních orgánů a rozhodnutími FIG (Mezinárodní gymnastická federace) a EG (Evropské gymnastické unie)  stanovil  dne 11.3.2021 Výkonný výbor České gymnastické federace (VV ČGF) po konzultaci s příslušnými technickými komisemi termíny mistrovských a dalších soutěží v působnosti České gymnastické federace pro rok 2021. 

Jedná se o mistrovské soutěže (MČR), kvalifikační soutěže MČR (SGŽ, SGM), soutěže Českého poháru (PAR, TGM, TRA) a soutěže Poháru Federací (AER).                        

Při stanovení termínů se vycházelo také z údajů získaných z dotazníku rozeslaného počátkem listopadu minulého roku 2020 registrovaným oddílům a klubům ČGF, jehož cílem bylo zjistit minimální potřebnou tréninkovou dobu pro přípravu na start v soutěžích po návratu do tělocvičen. V přiložené tabulce naleznete přehled plánovaných termínů soutěží v roce 2021 ve dvou variantách: 

Varianta A vychází z úvahy, že dojde k rozvolnění opatření a s tím souvisejícím umožněním sportovní přípravy po velikonočních svátcích nejpozději však do konce dubna 2021 (tato varianta se již v současnosti nejeví jako příliš pravděpodobná). 

Varianta B vychází z úvahy, že dojde k rozvolnění opatření a s tím souvisejícím umožněním sportovní přípravy v průběhu měsíce května 2021. 

O termínech soutěží, u nichž není v tuto chvíli znám přesný termín a místo, Vás budeme průběžně informovat. 

Samozřejmě, že s ohledem na aktuální situaci a aktuálně platná opatření a omezení, může dojít ke změně termínů uvedených v tabulce. O případných změnách Vás budeme neprodleně informovat. 

S ohledem na systém dotací, systém hodnocení sportovních středisek (SpS, SCM, SA) a nominační kritéria reprezentačních výběrů ČR dojde nejpozději do 30. září 2021 k úpravě hodnotících kritérií pro zařazení sportovců do sportovních středisek (SpS, SCM, SA) pro rok 2022. 

Technické komise si jsou vědomy, že po zpřístupnění tělocvičen a návratu k normálním tréninkům bude velká snaha začít, co nejdříve závodit a dohnat v co nejkratší době tréninkový výpadek. Tato snaha je pochopitelná, přesto bychom chtěli apelovat na všechny trenéry a zodpovědné osoby ve vedení gymnastických oddílů a klubů, aby pečlivě zvážili objemy tréninkových jednotek po návratu do tělocvičen, které by měly odpovídat aktuálním možnostem gymnastů a gymnastek a úrovní jejich aktuálního stavu fyzické připravenosti. Je důležité gymnasty a gymnastky zbytečně nepřetěžovat a postupovat při obnovení tréninkové činnosti velice obezřetně tak, aby nedocházelo ke zbytečným zraněním.

Jsme si vědomi, že možnosti sportovní přípravy gymnastek a gymnastů v jednotlivých oddílech a klubech byly a jsou rozdílné. Úroveň výkonů bude u většiny gymnastů a gymnastek s velkou pravděpodobností s ohledem na omezené možnosti sportovní přípravy nižší než na jakou jsme byli zvyklí v době před pandemií. Naším společným cílem je postupný návrat do tělocvičen, postupné obnovení soutěží včetně těch mistrovských a celkový „restart“ gymnastických sportovních odvětví.  

Samozřejmě, že technické komise mají zájem o zpětnou vazbu a budou rády za informace o problémech, které očekáváte při obnově tréninkové činnosti a obnově soutěží a náměty, které by mohly pomoci při „restartu“.    

Se sportovním pozdravem,

Roman Slavík, předseda

 

Článek vložil: Roman Slavík
corona-5213394_1920.jpg lockdown-5551899_1920.jpg new-years-day-5502035_1920.jpg physical-distancing-4987118_1920.jpg

Ke stažení:

Související články

DŮLEŽITÉ INFORMACE

--------------------------------------------
CHCETE DÁT SVÉ DÍTĚ NA GYMNASTIKU?
VYBERTE SI ODDÍL >>ZDE<<

--------------------------------------------

POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY ČGF VÍCE
INFORMACÍ NALEZNETE >>ZDE<<

--------------------------------------------

NÁVODY: VEŠKERÉ NÁVODY NA PRÁCI V SYSTÉMU GIS 
A DALŠÍ NAJDETE >>ZDE<<

--------------------------------------------
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY:
NA POMOC PRI NAKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ

VÍCE INFORMACÍ >>ZDE<<
--------------------------------------------
ANKETA: PŘIPOMÍNKY KE STRÁNKÁM
ČGF. PROSÍME O VYPLNĚNÍ KRÁTKÉ
ANKETY, KTEROU NAJDETE >>ZDE<<
--------------------------------------------

Sponzoři a partneři