Česká gymnastická federace
O nás

Menu

Akce

17.9.2021 - 19.9.2021 AE

Mistrovství Evropy v aerobiku

17.9.2021 - 19.9.2021 TG

TG Školení trenérů TeamGym III. třídy - 1. část

17.9.2021 - 19.9.2021 SGM

SGM Žákovské soustředění

18.9.2021 SGZ

SGŽ Přebor Královéhradeckého a Pardubického kraje - jednotlivkyně VS

18.9.2021 SGZ

SGŽ Přebor Středočeského kraje

18.9.2021 SGZ

Přebor Zlínského kraje

18.9.2021 SGZ

SGŽ Přebor Jihočeského kraje a Vysočiny - jednotlivkyně (VS)

18.9.2021 SGZ

Přebor Libereckého a Ústeckého kraje

18.9.2021 SGZ

PŘEBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

18.9.2021 SGZ

Přebor JMK - postupové kategorie

18.9.2021 AG

AKR Mezinárodní Mistrovství ČR

18.9.2021 - 19.9.2021 TG

TG Reprezentační sraz č.5

19.9.2021 SGZ

SGŽ Přebor hl.m. Prahy jednotlivkyň

19.9.2021 SGZ

Přebor Olomouckého kraje jednotlivkyň

19.9.2021 SGM

SGM Přebor hl.m. Prahy jednotlivců a družstev

23.9.2021 - 26.9.2021 AG

Evropské závody věkových skupin (EAGC)

24.9.2021 - 25.9.2021 SGZ

VĚRA ČÁSLAVSKÁ CUP - ZRUŠENO

24.9.2021 - 26.9.2021 SGZ

Školení trenérů 1. konzultace - PŘESUNUTO

25.9.2021 TG

TG Říčany TeamgymCup

25.9.2021 - 26.9.2021 SGM

Juniorstrophy

25.9.2021 TR

TRA 2. Český pohár

25.9.2021 SGZ

SGŽ Mistrovství ČR VS4A

25.9.2021 - 26.9.2021 SGZ

SGŽ Kvalifikace VS2A, VS3A

25.9.2021 SGZ

Krajský přebor Královéhradeckého a Pardubického kraje (VS0, VS3,4,5,6C)-přeloženo

29.9.2021 - 3.10.2021 AG

Mistrovství Evropy

1.10.2021 - 3.10.2021 TG

TG Školení trenérů TeamGym III. třídy - 2. část

1.10.2021 - 3.10.2021 SGZ

SGŽ Mistrovství ČR jednotlivkyň (VS)

2.10.2021 - 3.10.2021 AE

Pohár federací - Praha

2.10.2021 SGM

SGM - Přebor ČOS

2.10.2021 SGM

Přebor JMK

2.10.2021 PA

2. Kolo českého poháru - Pražský pohár parkouru

3.10.2021 - 8.10.2021 VG

GOLDEN AGE GYM FESTIVAL

3.10.2021 SPL

Velká cena Podkrkonoší - PŘESUNUTO

3.10.2021 SGM

Přebor SGM Jihočeského kraje

3.10.2021 PA

Školení rozhodčích Parkour třídy A

3.10.2021 SGM

SGM Přebor Moravskoslezského kraje

8.10.2021 - 9.10.2021 TR

TRA Mezinárodní závod Přátelství

8.10.2021 - 10.10.2021 SGM, SGZ, TG, SPL, AE, AG, TR, VG, MG, PA

ŠKOLENÍ ASISTENT TRENÉRA

9.10.2021 TG

TG Pohár města Kadaně

9.10.2021 SGZ

Děčínská kotva "O pohár Věry Čáslavské"

9.10.2021 SGM

SGM Přebor Libereckého a Ústeckého kraje

9.10.2021 SGZ

Přebor MS kraje - nepostup.kat

9.10.2021 - 10.10.2021 TG

TG Reprezentační sraz č.6

15.10.2021 - 17.10.2021 SGZ

Mistrovství ČR jednotlivkyň "C"

16.10.2021 - 17.10.2021 SGM

SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev

16.10.2021 - 17.10.2021 TR

TRA Mistrovství ČR žactva

16.10.2021 - 17.10.2021 TG

TG Reprezentační sraz č.7

Reklama

INFORMACE Z KVĚTNOVÉHO JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU. VALNÁ HROMADA BUDE 13. ČERVNA 2021 V PRAZE

Ve středu 5. května 2021 proběhla schůze Výkonného výboru České gymnastické federace. Schůze se uskutečnila prezenční formou.

Publikováno: 7.5. (upraveno 7.5.)

Ve středu 5. května 2021 proběhla schůze Výkonného výboru České gymnastické federace (VV ČGF). Schůze se uskutečnila prezenční formou. Tři členové výkonného výboru využili možnosti zůčastnit se schůze distanční formou prostřednictvím konferenčního video hovoru online.

RESTART SPORTU

V rámci aktuálních sdělení informoval předseda členy výboru o průběhu jednání s MZ ČR týkajících se restartu sportu v souvislosti s pandemií Covid-19, které vede za sportovní prostředí NSA, ČUS a ČOV.  MZ ČR  a především její příslušné odborné komise nejsou ochotny přijmout věcné argumenty sportovních svazů a sportovních expertů a nastavit odpovídající podmínky pro řízené a bezpečné uvolnění amaterského sportu ve venkovních a vnitřních prostorách. Dochází k velmi omezenému rozvolnění amatérského sportu ve venkovních prostorách, ale k rozvolnění ve vnitřních prostorách nedošlo v podstatě vůbec. Aktuální  mimořádná opatření platná od 3. května 2021 a jejich právní výklad lze nalézt na internetové stránce ČUS https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

VALNÁ HROMADA ČGF

VV ČGF rozhodl po diskuzi o prezenční formě konání odložené volební valné hromady. Při svém rozhodnutí o prezenční formě, termínu a místě konání VH ČGF  vzal v úvahu také výsledky dotazníku ze dne 6. dubna 2021 a předpokládaný výhled postupného rozvolňování mimořádných opatření. V současné době je možné pořádat zasedání a volby právnické osoby za předpokladů dodržení minimálních rozestupů alespoň 2 metrů, použití respirátorů minimálně třídy FFP2 a za předpokladu, že se účastník prokáže negativní testem, který není starší 7 dnů nebo negativním POC testem na přítomnost antigenu (provedený zdravotnickým pracovníkem), který není starší 72 hodin. Výjimku mají účastníci, kteří prodělali v posledních 90 dnech onemocnění COVID-19 nebo vlastní certifikát MZ ČR o provedené očkování, od jehož ukončení uplynulo nejméně 14 dní.

Valná hromada ČGF se uskuteční v neděli 13. ČERVNA 2021 v Praze v aule hlavní budovy ČUS (Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6). Kompletní materiály pro jednání valné hromady budou rozeslány dne 13. května 2021 v soulasu se Stanovami ČGF (tj. nejpozději 21 dní před dnem konání VH) na kontaktní adresy a kontaktní emailové adresy kolektivních a individuálních členů uvedených v on-line registračním systému GIS (s výjimkou výročních zpráv) a ve stejný den zveřejněny na internetové stránce ČGF včetně výročních zpráv za rok 2019 a 2020 https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/2105

Termínem pro zasílání kandidatur na volené funkce VV ČGF a ČGF je pondělí 31. květen 2021 do 18.00 hodin. Součástí kandidatury je také možnost kandidáta ucházejícího se o funkci zaslat společně s kandidaturou "Profil kandidáta", který bude od 1.6.2021 uveřejněn na internetových stránkách ČGF.

Formuláře pro zaslání kandidatur jsou již nyní k dispozici ke stažení ZDE 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ČGF ZA ROK 2020

Členové VV ČGF si vyslechli informace o výsledku hospodaření ČGF za rok 2020. VV ČGF schválil výsledek hospodaření ČGF za rok 2020 (zisk ve výši 217 339 Kč) a účetní závěrku ČGF za rok 2020. 

NÁVRH ROZPOČTU ČGF NA ROK 2021

VV ČGF projednal a schválil návrh rozpočtu ČGF na rok 2021, který bude předložen ke schválení delegátům volební Valné hromady ČGF (13.6.2021). Součástí návrhu rozpočtu je návrh využití finančních prostředků státní dotace a jejich rozdělení dle potřeb mezi jednotlivé technické komise, návrh rozdělení firnančních prostředků na činnost SpS, SCm, VSCM a SA (7.700.000 Kč), návrh rozdělení finančních prostředků na činnost KSK a KGS (505.000 Kč) a návrh na rozdělení finančních prostředků na činnost registrovaným oddílům a klubům (2.816.450 Kč).

ZPRÁVY Z TECHNICKÝCH KOMISÍ

Předseda TK SGM informoval o přeložení MČR ve sportovní gymnastice jednotlivců a družstev z původně plánovaného termínu (18.-20.6.2021, Brno) na podzimní termín

MČR ve sportovní gymnastice kadetů, juniorů a mužů MT proběhne v plánovaném termínu 25.-27.6. 2021 v Brně za předpokladu udělení výjimky MZ ČR.

VV ČGF vyslechl informovaci o plánovaných startech českých reprezentanů na závodech Světového poháru (FIG World Challenge Cup) ve Varně (27.-30.5.2021), v Osijeku (10.-13.6.2021) a plánované účasti na MUJ POL-AUT-CZE-GER v Zabrze (11.-12.6.2021).

Předsedkyně TK SGŽ informovala rovněž o přeložení MČR ve sportovní gymnastice žen výkonnostních stupňů (MČR B) z původního termínu 11.-13.6.2021 (Ostrava) na 1.-3.10.2021. 

MČR C ve sportovní gymnastice žen se uskuteční ve dnech 15.-17.10.2021 (Černošice).

Ve dnech 25.-27.6. 2021 proběhne v Brně společně s MČR ve sportovní gymnastice mužů také MČR ve sportovní gymnastice kategorií juniorek A a ženy A za předpokladu udělení výjimky MZ ČR.

MČR ve sportovní gymnastice kategorie kadetek je v tuto chvíli plánováno na termín 24.-25.9.2021 v Černošicích v rámci mezinárodního závodu "Věra Čáslavská Cup". Následně by mohla proběhnout 26.9.2021 kvalifikace MČR pro kategorie VS2A a VS3A.

Podrobné informace budou rozeslány oddílům ze strany TK SGŽ nejpozději v pondělí 10. května 2021.

VV ČGF byl také informován o plánovaných startech českých reprezentantek na závodech Světového poháru (FIG World Challenge Cup) ve Varně (27.-30.5.2021) a v Osijeku (10.-13.6.2021).

Předsedkyně TK AER informovala o výsledcích Nominačního závodu pořádaného dne 17.4.2021 v Praze na základě výjimky MZ ČR a seznámila výbor s konečnou nominací na Světový závod věkových skupin (WAGC) a na Mistrovství světa, které proběhnou v termínu od 17.-30.5.2021 v ázerbajdžánském hlavním městě Baku. 

Předsedkyně TK AKR informovala o stavu přípravy na Světový závod věkových skupin (WAGC), který se uskuteční koncem června v Ženevě (SUI). O tom, která z připravovaných trojic odcestuje do Švýcarska rozhodne bodovaný trénink (17.5.2021).

Předseda TK TRA informoval také o plánovaných termínech mistrovských soutěží do konce 1. pololetí 2021. Komise nadále počítá s pořádáním MČR juniorů a seniorů ve skocích na trampolíně v sobotu 12.6.2021 v Praze na základě výjinky MZ ČR.

Na základě výjimky by měl proběhnout dne 26.6.2021 v Liberci také 1. Nominační závod pro mezinárodní souitěže v 2. pololetí 2021.

TK TRA zvažuje také žádost o výjimku MZ ČR pro závod Českého poháru v Odolene Vodě (22.5.2021).

VV ČGF si vyslechl z úst předsedy TK TRA hodnocení české účasti na MEJ ve skocích na trampolíně v Soči. Čeští juniorští reprezentanti si vybojovali v soutěží jednotlivců a jednotlivkyň umístění v semifinále (17. místo - Max Křivanec a 19. místo - Michaela Juříčková). Synchronní pár ve složení Max Křivanec a Lukáš Kubík se probojoval do finále, kde obsadili 7. místo. Za zmínku stojí také 13. místo synchronního páru složeného z Anety Hrudové a Anny Tylerové. V soutěži družstev byli jumioři šestí a juniorky sedmé.

VV ČGF poděkoval skokanům na trampolíně za předvedené výkony, které jsou velkým příslibem do budoucnosti pro seniorskou kategorii.

Poslední řádné jednání Výkonného výboru ČGF před volební VH ČGF se uskuteční ve středu 9. června 2021.

Článek vložil: Roman Slavík
conference-room-768441_640.jpg

Související články

DŮLEŽITÉ INFORMACE

--------------------------------------------
CHCETE DÁT SVÉ DÍTĚ NA GYMNASTIKU?
VYBERTE SI ODDÍL >>ZDE<<

--------------------------------------------

POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY ČGF VÍCE
INFORMACÍ NALEZNETE >>ZDE<<

--------------------------------------------

NÁVODY: VEŠKERÉ NÁVODY NA PRÁCI V SYSTÉMU GIS 
A DALŠÍ NAJDETE >>ZDE<<

--------------------------------------------
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY:
NA POMOC PRI NAKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ

VÍCE INFORMACÍ >>ZDE<<
--------------------------------------------
ANKETA: PŘIPOMÍNKY KE STRÁNKÁM
ČGF. PROSÍME O VYPLNĚNÍ KRÁTKÉ
ANKETY, KTEROU NAJDETE >>ZDE<<
--------------------------------------------

Sponzoři a partneři