V neděli 13. června proběhla v kongresovém sále OREA Hotelu Pyramida odložená volení Valná hromada České gymnastické federace (ČGF) Valné hromady se zúčastnil rekodní počet 87 zástupců registrovaných oddílů a klubů z pozvaných 138.

V dopoledních hodinách delegáti projednali a schválili Výroční zprávy o činnosti ČGF za rok 2019 a 2020 včetně výsledků hospodaření a návrh rozpočtu ČGF na rok 2021.

Ve 13.30 hodin začal volbení maratón, který byl ukončen po třech hodinách volbou členů revizní komise. Nejdůležitější volba proběhla na samotném začátku. O nejvyšší post ve vedení ČGF se ucházeli dva kandidáti: Kateřina Machů (individuální člen) a Martin Vlk (T.J. Sokol Brno I). Většina delegátů dala přednost Martinu Vlkovi, který se stal se 61 hlasy novým předsedou České gymnastické federace. Kateřina Machů získala 26 hlasů.

Silvie Brandová (Corridoor) bude vést nově zřízenou Komisi pro ekonomiku a marketing. Brandovou volilo 57 delegátů. Její protikandidát Alon Hasa (SK Hradčany) získal 27 hlasů.

Na pozici předsedkyně Komise talentované mládeže byly původně 2 kandidátky: Aneta Morysková (Gymnastická akademie Praha), která svou kandidaturu stáhla a Renáta Řehořová (TJ Avia Čakovice), která se stala novou předsedkyní komise s 69 hlasy.

Svou pozici neobhájil dlouholetý předseda Komise všeobecné gymnastiky Josef Bučko (TJ VOKD Ostrava Poruba), který měl původně dvě protikandidátky. Po zvolení Renáty Řehořové do funkce předsedkyně Komise talentované mládeže byla protikandidátkou Zuzana Mohylčáková (Tým SGP), která přesvědčila většinu přítomných delegátů a s 48 hlasy se stala novou předsedkyní Komise všeobecné gymnastiky. Josef Bučko obdržel 35 hlasů.

Napínavá byla volba předsedy či předsedkyně Technické komise skoků na trampolíně, kde obhajoval post její dlouholetý předseda Vladimír Zeman, který působí již šestým rokem také jako prezident European Gymnastics Trampoline Technical Committee. Jeho protikandidátkou byla Martina Řehořová, stávající členka Technické komise skoků na trampolíně. O tom kdo povede skoky na trampolíně v dalším období se rozhodlo až ve 2. kole, ve kterém získala Martina Řehořová 40 hlasů. Vladimír Zeman obdržel o 3 hlasy více a těsně obhájil svou pozici předseda Technické komise skoků na trampolíně a bude vést české skoky na trampolíně i v dalším olympijském cyklu.   

Novým předsedou Technické komise sportovní gymnastiky mužů se stal Jaromír Labonek (SK Hradčany), jenž získal 79 hlasů.

O funkci předsedkyně Technické komise sportovní gymnastiky žen se ucházely dvě kandidátky. Již výše zmiňovaná Aneta Morysková (Gymnastická akademie Praha) a stávající členka komise Lenka Šotolová (TJ Sokol Horní Počernice). Úspěšnější byla Lenka Šotolová, která získala důvěru 56 delegátů. Protikandidátka Aneta Morysková obdržela 26 hlasů.

Pozici předsedkyně Technické komise arobiku obhájila Barbora Svatošová (Sport Aerobic Liberec) s 82 hlasy, pozici předsedkyně Technické komise akrobatické gymnastiky Anna Malá (TJ Bohemians Praha) s 85, post předsedy Technické komise TeamGym získal Petr Gryga (T.J. Sokol Kampa) s 73 hlasy, předsedou Technické komise parkouru zůstává Jan Pravda (Gymnastika Zlín) s 83 hlasy a předsedou Komise pro vzdělávání bude i nadále Jan Chrudimský (T.J. Sokol Praha Vršovice) s 70 hlasy. Předsedové těchto technických komisí neměli při volbě protikandidáty.

Volby byly zakončeny zvolením členů Revizní komise ČGF, kterými jsou v tuto chvíli  Jan Řádek (individuální člen) a Jana Štefaniková (Litoměřice). Třetí člen revizní komise bude na základě usnesení valné hromady kooptován v nejbližší době.

PROFILY KANDIDÁTŮ

Přejeme novému předsedovi České gymnastické fedrace, aby se mu podařilo ve spolupráci s nově zvolenými členy výkonného výboru realizovat jeho vize a naplnit cíle, se kterými  přichází.