Vážení členové a nadšenci gymnastických sportů. Rád bych vám v novém roce 2022 popřál hlavně pevné zdraví, tudíž i otevřená sportoviště. 

Jsem přesvědčen, že sport a pohyb jsou nejlepší prevencí proti všem onemocněním a jsou nedílnou součástí kvalitního života. Sám se také snažím sportovat denně.

V prvních měsících po mém zvolení moje kroky směřují ke komunikaci s Vámi a s Národní sportovní agenturou. Jsem přesvědčen, že financování a postavení našeho svazu neodpovídá důležitosti našeho gymnastického odvětví, které je vhodné pro rozvoj dětí už od nejútlejšího věku. Jsme tak mezi prvními, kteří mohou přivést děti ke sportu a současně jim dát pevný základ pro budoucí rozvoj v ostatních sportech.

Z těchto důvodů a pohledu do historie našeho sportu, bychom měli být vnímáni jako prioritní sport v České republice. 

Dalším mým důležitým cílem je rozšíření členské základny. V současné chvíli jednáme také o budoucí možné fúzi se Svazem moderní gymnastiky.

Věřím, že mé zkušenosti jako reprezentanta ve Sportovní gymnastice a v TeamGym, mezinárodního rozhodčího, reprezentačního trenéra a manažera, budou ku prospěchu při dalším rozvoji naší federace.

Jsem otevřený jakýmkoliv otázkám a budu Vám rád k dispozici! Sportu zdar. 

Ing. Martin Vlk
Předseda ČGF