Česká gymnastická federace vám přeje krásné prázdniny! 
 
Pomocí newsletteru vám chceme sdělit ještě mnoho informací. Dokument najdete v příloze. 
Přečtěte si ho, pošlete vašim členům nebo sdílejte. 
 
Mějte krásné prádzniny, vaše ČGF