Vážení příznivci Teamgymu,

v současné době se intenzivně pracuje na konečné formě nových juniorských
pravidel. Pevně věřím, že se je podaří schválit na schůzi subkomise dne 11.1.2015.
Platit budou od 1.9.2015 tak, jak již bylo dříve dojednáno s představiteli všech tří střešních
organizací.
První ze dvou školení rozhodčích III. třídy jsou naplánována na 30.1. – 1.2. a 20. - 22.3.
2015. Jedno bude v Čechách (Praha) a druhé na Moravě. Zde se počítá s účastí nových či
stávajících rozhodčích juniorských pravidel, kteří budou na soutěžích zastávat pozice
rozhodčích panelu E (rozhodčí pro provedení). Školení proběhne v souladu s kvalifikačním
řádem ČGF v rozsahu 15 hod.
Současně ve výše uvedených termínech proběhne další školení rozhodčích I. a II.
třídy ve stejném rozsahu jako to minulé, a to 25 hodin. Zde by se měli zúčastnit ti rozhodčí,
kteří budou na soutěžích zastávat pozice hlavních rozhodčí, hlavních rozhodčí na nářadí,
rozhodčí panelu D (obtížnosti) a panelu C (kompozice).
Pozvánka bude vyvěšena na stránkách ČGF začátkem ledna.

Současně jsou pro lepší přijetí a pochopení nových pravidel plánovány semináře pro
trenéry, cvičitele a rozhodčí.
První proběhne 25.1. 2015 v Tyršově domě, den po Přeboru ČOS. Bude otevřený pro
trenéry i cvičitele všech tří střešních organizací. Pozvánka bude také vyvěšena na stránkách
ČGF začátkem ledna.

Struktura nových juniorských pravidel bude shodná s mezinárodními pravidly UEG,
shodné budou i hodnoty obtížnosti prvků a hodnocení provedení. Rozdílné budou požadavky
na obtížnost a kompozici. Zde se počítá s úpravou požadavků s ohledem na úroveň
závodníků. Také budou doplněny jednodušší prvky.

Pro ty, kteří by se již nyní chtěli se strukturou nových pravidel seznámit, doporučuji
k prostudování vybrané části mezinárodních pravidel UEG uvedené v teamgymové sekci
stránek ČGF, v záložce Pravidla, a to především:
Část I - článek 4-6
Část III – ve všech disciplínách provedení v plném rozsahu, kompozice a obtížnost pouze
orientačně
Přílohy - 1-5, především příloha č. 5

Renáta Řehořová
předsedkyně subkomise TG