Česká gymnastická federace
O nás

Menu

Akce

25.9.2020 - 27.9.2020 SGZ

SGŽ Školení rozhodčích III. třídy

26.9.2020 - 27.9.2020 AE

Pohár Federací - 2. kolo - ZRUŠENO

26.9.2020 - 27.9.2020 SGM

SGM Juniors Trophy

27.9.2020 TR

TRA Skokan Odolky - ZRUŠENO

2.10.2020 - 4.10.2020 SGM, SGZ

Závod Světového poháru B

2.10.2020 - 4.10.2020 TR

TRA Výcvikový tábor 02 - ZRUŠENO

3.10.2020 SGM

Moravská liga - ODLOŽENO !!!!

3.10.2020 - 4.10.2020 AE

Mistry s Mistry

3.10.2020 - 4.10.2020 TR

TRA Školení trenérů 3. třídy 1.část

3.10.2020 SGZ

Jarní pohár Plzeň - nový termín

3.10.2020 TG

Memoriál Hany Myšákové

3.10.2020 PA

Český pohár - Plzeň

3.10.2020 SGZ

O pohár Věry Čáslavské

4.10.2020 - 11.10.2020 VG

GOLDEN AGE GYM FESTIVAL - ODLOŽENO

4.10.2020 PA

Školení rozhodčích Parkour třídy A

9.10.2020 - 10.10.2020 TR

TRA Mezinárodní závod Přátelství - ZRUŠENO

10.10.2020 SGZ

Váza Horních Počernic

10.10.2020 SGZ

Závod gymnastických nadějí

10.10.2020 TG

Baby cup Třebíč - ZRUŠENO

10.10.2020 SGM

Přebor Zlínského kraje

11.10.2020 SGZ

SGŽ Přebor hl.m. Prahy družstev

17.10.2020 - 18.10.2020 SGM

Grand Prix J. Matuchy

17.10.2020 - 18.10.2020 AE

Pohár Federací - 3. kolo

17.10.2020 SGZ

O cenu Chodska

17.10.2020 - 18.10.2020 SGZ

Gym Festival

17.10.2020 SGZ

SGŽ O cenu Chodska

17.10.2020 TG

Mini CUP závod TeamGym Junior v akrobacii a trampolíně

17.10.2020 - 18.10.2020 TR

TRA Školení trenérů 3. třídy 2.část

17.10.2020 - 18.10.2020 SGZ

Gym Festival - ZRUŠENO !!!

17.10.2020 - 18.10.2020 TG

TG Reprezentační sraz č.11

17.10.2020 SGZ

Přebor města Ostravy

23.10.2020 - 25.10.2020 AG

Gutenberg Cup

23.10.2020 - 25.10.2020 TR

TRA Workshop žactvo

23.10.2020 - 25.10.2020 SGZ

Školení trenérů SG II. tř. a instruktorů SG - 2.část

24.10.2020 SGM

Memoriál V. Somolíka

24.10.2020 - 25.10.2020 SGZ

Memoriál M. Široké (kvalifikační závod na MČR a 1. KZ pro ME)

24.10.2020 TG

TG Pohár města Příbrami

24.10.2020 SGM

Kontrolní závod juniorů

24.10.2020 - 25.10.2020 AE

Plovdiv Open

25.10.2020 SGM

Memoriál K. Hartiga

28.10.2020 SGZ

Memoriál M. Kojdeckého (kvalifikační závod MČR)

Reklama

Stručný průvodce systémem GIS

V tomto stručném průvodci naleznete nejdůležitější informace a přehled funkcí online registračního systému GIS (gymnastický informační systém).

Publikováno: 2015 (upraveno 2019)

STRUČNÝ PRŮVODCE SYSTÉMEM „GIS“ (GYMNASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM) ČGF

 

Již přes rok funguje zcela nový systém České gymnastické federace, který slouží k evidenci osob, oddílů a nově dále umožňuje vkládání závodů, školení a jiných akcí. Stále se rozrůstá o nové možnosti, na kterých pravidelně pracujeme, aby byl co nejpřínosnější pro informace v gymnastice a hlavně jednotlivé oddíly.

Z tohoto důvodu bychom Vám systém rádi znovu přiblížili a poukázali na pár nejdůležitějších modulů, které jsou zajímavé hlavně pro vás jako oddíly, a které sami můžete i spravovat.

 

Přihlášení do systému:  http://gis.gymfed.cz

- do systému má přístup každý, kdo je v GISu evidovaný, ať už jako individuální člen, nebo jako člen zaregistrovaného oddílu, a kdo má vyplněný platný email. Pokud email doplníte i dodatečně, dostanete na něj přihlašovací údaje.

- zde však dělíme uživatele na dvě části
1) OBYČEJNÝ UŽIVATEL
2) OPRAVNĚNÍ ZÁSTUPCI ODDÍLŮ / KRAJSKÉ SOUTĚŽNÍ KOMISE

-        Pokud jste OBYČEJNÝ UŽIVATEL, můžete v současné době jen upravovat Vaše osobní údaje a tím nám pomoci s evidencí a lepší komunikací.

 

-        Pokud jste OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE ODDÍLU, máte za oddíl přidělená práva, poté se staráte o chod a údržbu přiděleného MODULU v rámci Vašeho oddílu.

 

JEDNOTLIVÉ MODULY V SYSTÉMU „GIS“

1)     MODUL OSOBY – slouží k evidenci a správě osob, zadání nové osoby a úpravu osobních údajů.

2)     MODUL ODDÍLY – slouží k evidenci Vašeho oddílu, k zadání EVIDOVANÝCH a REGISTROVANÝCH osob, k úpravě údajů Vašeho oddílu.

  1. EVIDOVANÉ osoby ve Vašem oddíle – tj. kompletní ČLENSKÁ ZÁKLADNA, tzn. všech členů, včetně trenérů, rozhodčích, závodníků atd. – na základě této evidence se přidělují dotace prostřednictvím MŠMT (pro rok 2015 – každý člen v EVIDENCI musí mít vyplněný alespoň JEDEN ze TŘÍ údajů jako je mobil, email, adresa)
  2. REGISTROVANÉ osoby ve Vašem oddíle – tj. pouze ti gymnasté a gymnastky, kteří závodí a zúčastňují se závodů pod hlavičkou ČGF a ostatních oddílů registrovaných v systému „GIS“

    - DŮLEŽITÉ: počet Evidovaných osob by měl být vždy vyšší, než Registrovaných osob (např. EV. osob – 150, RG. osob – 50)

    - POZNÁMKA: pod seznamem Evidovaných i Registrovaných osob najdete i excelovský soubor, který si můžete stáhnout, abyste měli přehled o členské základně zadané v systému pro daný rok.

3)     MODUL BANKA – slouží ke správě vašich financí vůči ČGF, vidíte, za co jste kdy platili a kolik a taky zda máte vyrovnaný účet. Dole pod souhrnem máte možnost exportu VÝPISU a VÝZVY K PLATBĚ, která slouží jako potvrzení o placení.

4)     MODUL ZÁVODY – nejnovější modul, který slouží k zadávání jednotlivých závodů a jiných akcí pořádaných Vaším oddílem do systému „GIS“ a tím se aktivně podílíte na termínové listině ČGF. Můžete zde sami vkládat rozpisy, výsledky, fotky apod. Vámi vytvořená akce včetně všech příloh se ihned objeví na stránkách ČGF a v termínové listině.

5)     MODUL REDAKCE – slouží k zadávání a úpravě obsahu na webových stránkách ČGF www.gymfed.cz . V případě zájmu o pomoc s obsahem webových stránek nás kontaktujte na cgf@gymfed.cz .

Budeme rádi, když systém bude využíván včetně všech jeho funkcí a modulů, aby bylo možné ho v brzké době rozšířit o další užitečné moduly a informace.

Tento a jakékoli další návody naleznete na webových stránkách ČGF v sekci „O nás“ – „Návody“. http://www.gymfed.cz/o-nas/navody

 

Článek vložil: George Sarichev

Ke stažení:

Související články

DŮLEŽITÉ INFORMACE

--------------------------------------------
POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY ČGF VÍCE
INFORMACÍ NALEZNETE >>ZDE<<

--------------------------------------------

NÁVODY: VEŠKERÉ NÁVODY NA PRÁCI V SYSTÉMU GIS 
A DALŠÍ NAJDETE >>ZDE<<

--------------------------------------------
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY:
NA POMOC PRI NAKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ

VÍCE INFORMACÍ >>ZDE<<
--------------------------------------------
ANKETA: PŘIPOMÍNKY KE STRÁNKÁM
ČGF. PROSÍME O VYPLNĚNÍ KRÁTKÉ
ANKETY, KTEROU NAJDETE >>ZDE<<
--------------------------------------------

Sponzoři a partneři