STRUČNÝ PRŮVODCE SYSTÉMEM „GIS“ (GYMNASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM) ČGF

 

Již přes rok funguje zcela nový systém České gymnastické federace, který slouží k evidenci osob, oddílů a nově dále umožňuje vkládání závodů, školení a jiných akcí. Stále se rozrůstá o nové možnosti, na kterých pravidelně pracujeme, aby byl co nejpřínosnější pro informace v gymnastice a hlavně jednotlivé oddíly.

Z tohoto důvodu bychom Vám systém rádi znovu přiblížili a poukázali na pár nejdůležitějších modulů, které jsou zajímavé hlavně pro vás jako oddíly, a které sami můžete i spravovat.

 

Přihlášení do systému:  http://gis.gymfed.cz

- do systému má přístup každý, kdo je v GISu evidovaný, ať už jako individuální člen, nebo jako člen zaregistrovaného oddílu, a kdo má vyplněný platný email. Pokud email doplníte i dodatečně, dostanete na něj přihlašovací údaje.

- zde však dělíme uživatele na dvě části
1) OBYČEJNÝ UŽIVATEL
2) OPRAVNĚNÍ ZÁSTUPCI ODDÍLŮ / KRAJSKÉ SOUTĚŽNÍ KOMISE

-        Pokud jste OBYČEJNÝ UŽIVATEL, můžete v současné době jen upravovat Vaše osobní údaje a tím nám pomoci s evidencí a lepší komunikací.

 

-        Pokud jste OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE ODDÍLU, máte za oddíl přidělená práva, poté se staráte o chod a údržbu přiděleného MODULU v rámci Vašeho oddílu.

 

JEDNOTLIVÉ MODULY V SYSTÉMU „GIS“

1)     MODUL OSOBY – slouží k evidenci a správě osob, zadání nové osoby a úpravu osobních údajů.

2)     MODUL ODDÍLY – slouží k evidenci Vašeho oddílu, k zadání EVIDOVANÝCH a REGISTROVANÝCH osob, k úpravě údajů Vašeho oddílu.

  1. EVIDOVANÉ osoby ve Vašem oddíle – tj. kompletní ČLENSKÁ ZÁKLADNA, tzn. všech členů, včetně trenérů, rozhodčích, závodníků atd. – na základě této evidence se přidělují dotace prostřednictvím MŠMT (pro rok 2015 – každý člen v EVIDENCI musí mít vyplněný alespoň JEDEN ze TŘÍ údajů jako je mobil, email, adresa)
  2. REGISTROVANÉ osoby ve Vašem oddíle – tj. pouze ti gymnasté a gymnastky, kteří závodí a zúčastňují se závodů pod hlavičkou ČGF a ostatních oddílů registrovaných v systému „GIS“

    - DŮLEŽITÉ: počet Evidovaných osob by měl být vždy vyšší, než Registrovaných osob (např. EV. osob – 150, RG. osob – 50)

    - POZNÁMKA: pod seznamem Evidovaných i Registrovaných osob najdete i excelovský soubor, který si můžete stáhnout, abyste měli přehled o členské základně zadané v systému pro daný rok.

3)     MODUL BANKA – slouží ke správě vašich financí vůči ČGF, vidíte, za co jste kdy platili a kolik a taky zda máte vyrovnaný účet. Dole pod souhrnem máte možnost exportu VÝPISU a VÝZVY K PLATBĚ, která slouží jako potvrzení o placení.

4)     MODUL ZÁVODY – nejnovější modul, který slouží k zadávání jednotlivých závodů a jiných akcí pořádaných Vaším oddílem do systému „GIS“ a tím se aktivně podílíte na termínové listině ČGF. Můžete zde sami vkládat rozpisy, výsledky, fotky apod. Vámi vytvořená akce včetně všech příloh se ihned objeví na stránkách ČGF a v termínové listině.

5)     MODUL REDAKCE – slouží k zadávání a úpravě obsahu na webových stránkách ČGF www.gymfed.cz . V případě zájmu o pomoc s obsahem webových stránek nás kontaktujte na cgf@gymfed.cz .

Budeme rádi, když systém bude využíván včetně všech jeho funkcí a modulů, aby bylo možné ho v brzké době rozšířit o další užitečné moduly a informace.

Tento a jakékoli další návody naleznete na webových stránkách ČGF v sekci „O nás“ – „Návody“. http://www.gymfed.cz/o-nas/navody