Mezinárodní pravidla TeamGym:

ANGLICKÁ VERZE UEG - TEAMGYM CODE OF POINTS

                                                                                                                                          

ČESKÝ PŘEKLAD MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL (BEZ PŘÍLOH)

Verze 1.3.2017

Přílohy:

 - Prvky obtížnosti – Pohybová skladba (Příloha A1)

 - Hodnoty a výpočty obtížnosti – Akrobacie a Trampolína (Přílohy A2 A3)

 - Uznávání prvků - Pohybová skladba (Příloha A4 I.část)

 - Uznávání prvků - Akrobacie a trampolína (Příloha A4 II.část)

 - Tabulka všeobecných chyb a srážek (Příloha A5)

                                                                                                                                          

ČESKÝ PŘEKLAD MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL (VČETNĚ PŘÍLOH)

 

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO NÁŘADÍ:

Překlad technického předpisu pro nářadí TeamGym

 

 

Doplněk mezinárodních pravidel pro MČR a ČP Junior I-III:

Verze 1.3.2017

DOPLNĚK MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL PRO MČR a ČP JUNIOR I-III

 

Soutěžní program TeamGym Junior I-III:

SOUTĚŽNÍ PROGRAM TEAMGYM JUNIOR I-III (bez příloh)

Přílohy:

 - Prvky obtížnosti – Pohybová skladba

 - Hodnoty a výpočty obtížnosti – Akrobacie

 - Hodnoty a výpočty obtížnosti – Trampolína

 - Uznávání prvků - Pohybová skladba

 - Uznávání prvků - Akrobacie a trampolína

 - Tabulka všeobecných chyb a srážek

                                                                                                                                          

SOUTĚŽNÍ PROGRAM TEAMGYM JUNIOR I-III (včetně příloh)

 

Technické předpisy nářadí soutěží TeamGym Junior I- III

platné od 1.3.2017

Technické předpisy pro nářadí soutěží TeamGym Junior I- III

                                                                                                                                           

 

Otázky a odpovědi:

OTÁZKY A ODPOVĚDI UEG

OTÁZKY A ODPOVĚDI UEG Březen 2016

OTÁZKY A ODPOVĚDI UEG Září 2016

OTÁZKY A ODPOVĚDI SOUTĚŽNÍ PROGRAM TGJ I-III

 

Formuláře:

 - POHYBOVÁ SKLADBA

 - AKROBACIE/TRAMPOLÍNA - BARVA

 - AKROBACIE/TRAMPOLÍNA - ČB

 - SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ -POHYBOVÁ SKLADBA

 - SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ - AKROBACIE/TRAMPOLÍNA

 - LÍSTKY PRO ROZHODČÍ