Vážené, gymnastky, trenérky, rozhodčí, rodiče gymnastek,
Vážení gymnasté, trenéři, rozhodčí, rodiče gymnastů,
Vážení příznivci gymnastických sportů z řad široké veřejnosti,

Česká gymnastická federace připravuje podklady pro výstavbu Národního tréninkového centra.

Jménem pracovní skupiny pověřené vedením České gymnastické federace přípravou projektového záměru výstavby Národního tréninkového centra gymnastických sportů v Praze, bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže přesně konkretizovat požadavky, které by mělo budoucí Národní tréninkové centrum mít.

Dotazník je určen pro sportovce od věku 10 let věnujících se gymnastickým sportům a jejich rodiče, trenéry, rozhodčí, gymnastické veřejnosti, která si chodí protáhnout tělo do gymnastických tělocvičen nebo sportovcům, kteří se věnují jiným sportům, přičemž využívají gymnastické průpravy nebo přímo gymnastické prvky při provozování jejich oblíbeného sportu ...

Budeme vděčni za všechny Vaše náměty a připomínky, které budou zapracovány do záměru výstavby tak, aby naplňovaly potřeby všech zainteresovaných stran, které budou nové Národní tréninkové centrum využívat ...

Odkaz na dotazník:

https://www.surveymonkey.com/r/9NRYYWH

Prosíme o vyplnění dotazníku pokud možno do pátku 2. června 2017.

Předem všem děkujeme za čas věnovaný vyplnění dotazníku a mnohokrát děkujeme za spolupráci.

Roman Slavík
předseda České gymnastické federace