v příloze naleznete obecné informace, doporučení, odpovědi na nejčastější otázky a hlavně FORMULÁŘ INFORMACE A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
​Žádáme Vás tímto o dodržování tohoto nařízení a získání souhlasu od všech členů Vašeho oddílu. V každém formuláři vyplníte NÁZEV ODDÍLU a na druhé straně Jméno, Příjmení a podpis (u nezletilých osob podpis zákonného zástupce).
 
Tento formulář máte ze zákona povinnost uchovávat po dobu 10let od konce činnosti člena ve vašem oddílu.
 
Pro členství v ČGF je tento souhlas nezbytný a v případě nedání tohoto souhlasu nebude možné tohoto člena dále evidovat a tudíž nebude možné jeho členství v ČGF uznat.
 
Více informací se dozvízte na stránkách ČUS zde: https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju.html
 
Děkujeme za pochopení
Sekretariát ČGF