Ukončené nominace jednotlivých krajů jsou v přílohách na konci článku.

Termín přihlášek ke kvalifikaci ve vybraných krajích : 30.04.2019. (pro Hlavní město Praha, Středočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský kraj)

Olympiáda dětí a mládeže

Skoky na trampolíně byly nově zařazeny do programu Olympiády dětí a mládeže 2019 (ODM). Soutěže ve skocích na trampolíně proběhnou 24.-27.6.2019 v Atletické hale Střelnice v Jablonci nad Nisou. ODM je celostátní soutěž krajských reprezentací, která účastníkům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Jednotlivé výpravy sestavují příslušné krajské úřady na základě nominačních kritérií jednotlivých sportovních svazů. V programu ODM je zařazeno 19 sportů. Více informací o ODM na stránkách ČOV https://odm.olympic.cz a více informací o soutěžích ve skocích na trampolíně na ODM na stránkách ČGF.

Očekávané počty startujících

 • družstva : 12 krajských družstev dívek a 11 krajských družstev chlapců
 • jednotlivci : 36 dívek a 33 chlapců
 • synchronní dvojice : 12 dvojic dívek a 11 dvojic chlapců

Kvalifikace

Dívky a chlapci mohou na ODM 2019 reprezentovat pouze ten kraj, ve kterém mají trvalé bydliště.

Z každého kraje se ODM 2019 ve skocích na trampolíně mohou zúčastnit nejvýše :

 • 3 dívky 11-15 let (ročníky narození 2004-2008), z toho nejméně jedna 11-12 let (ročníky narození 2007-2008)
 • 3 chlapci 11-15 let (ročníky narození 2004-2008), z toho nejméně jeden 11-12 let (ročníky narození 2007-2008).

Dívky a chlapci budou na ODM 2019 reprezentovat svůj kraj v soutěžích dívek jednotlivkyň a chlapců jednotlivců, soutěžích družstev dívek a družstev chlapců (družstvo tvoří 2-3 dívky nebo 2-3 chlapci) a v soutěžích synchronních dvojic dívek a synchronních dvojic chlapců.

V jednotlivých krajích probíhá kvalifikace zpravidla na základě nejlepšího výsledku z kvalifikačních závodů příslušného kraje se srovnatelným způsobem hodnocení (viz tabulka níže), bližší podrobnosti poskytnou koordinátoři jednotlivých krajů. Budou nominováni i náhradníci.

Kvalifikační závody

Kvalifikační závod Datum Místo Kvalifikace pro kraje
Alpine PRO Liberecký skokan I. 23.03.2019 Liberec - Orionka

Liberecký
Ústecký

Kvalifikační závod ODM 05.04.2019 Praha - Tyršův dům

Praha
Středočeský

Přebor Moravy 06.04.2019 Olomouc - sokolovna

Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

28. Litoměřický kalich 28.04.2019 Litoměřice - Kalich Aréna

Ústecký
Praha
Středočeský
Liberecký
Královéhradecký

Zlatý Radegast 04.05.2019 Rožnov pod Radhoštěm

Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský

Přebor Čech 19.05.2019 Odolena Voda - sport.hala

Středočeský
Praha
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký

Kvalifikační závody jsou otevřeny i dívkám a chlapcům z dalších krajů pro ověření výkonnosti a vyzkoušení sestav pro ODM v soutěžních podmínkách. Pro kvalifikační závody pořadatelé zveřejnili nebo zveřejní rozpisy, které jsou / budou k dispozici na stránkách ČGF.

Akreditace

Seznam nominovaných dívek a chlapců, jejich akreditační údaje a fota pro akreditaci budou jednotliví krajští koordinátoři zasílat příslušným krajským úřadům elektronicky, krajské úřady pak budou údaje a fota zadávat do centrálního akreditačního systému ODM. Následně centrální akreditační systém vyzve elektronicky zákonné zástupce závodníků k ověření a potvrzení dat a udělení potřebných souhlasů v souvislosti s účastí na ODM 2019. Bez splnění těchto kroků nebude účast na ODM 2019 možná.

Přihláška ke kvalifikaci na ODM

Platí pro kvalifikaci v krajích : Hlavní město Praha, Středočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský.

Přihlášku ke kvalifikaci zašlou zákonní zástupci závodníků emailem nejpozději do 30.04.2019 na adresu trampoliny@cstv.cz a krajskému koordinátorovi kraje podle místa trvalého bydliště závodníka. V přihlášce zákonný zástupce závodníka potvrdí souhlas s případnou účastí a startem závodníka na ODM za kraj podle místa trvalého bydliště pro účely nominace. Kontakty na krajské koordinátory jsou uvedeny v přílohách na konci článku.

Průběžný seznam přihlášených dívek a chlapců ke kvalifikaci na ODM je v přílohách na konci článku.

Předběžný program soutěží ODM

 • Neděle    23.6.2019   předpokládané příjezdy jednotlivých krajských výprav, slavnostní zahájení
 • Pondělí   24.6.2019   volný trénink
 • Úterý      25.6.2019   soutěže dívek jednotlivkyň a dívek družstev
 • Středa    26.6.2019   soutěže chlapců jednotlivců a chlapců družstev
 • Čtvrtek   27.6.2019   soutěže synchronních dvojic dívek a dvojic chlapců, ukončení
 • Pátek      28.6.2019   předpokládané odjezdy jednotlivých krajských výprav

Dotazy a nejasnosti

V případě dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat na trampoliny@cstv.cz nebo svého krajského koordinátora. Kontakty na krajské koordinátory jsou uvedeny v přílohách na konci článku.

Výsledky kvalifikačních závodů

Výsledky kvalifikačních závodů pro ODM budou průběžně doplňovány do příloh na konci článku.