Dne 15.9. 2015 projednalo a schválilo vedení MŠMT materiál „Státní podpora sportu pro rok 2016 -neinvestiční programy)". Dne 17.9. 2015 byl tento materiál včetně formulářů žádosti a příloh uveřejněn na internetových stránkách MŠMT www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2016

Vyhlášení Státní podpory sportu pro rok 2016 využívá nový systém, který byl zpřesněn z původních 7 programů na nově vyhlašovaných 10 programů pro rok 2016.

Uzávěrka pro podání žádosti na MŠMT: 16.10. 2015 31.10. 2015 !!!

Sportovní oddíly a kluby registrované v České gymnastické federaci můžou prostřednictvím České gymnastické federace žádat o podporu v rámci Programu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení a nově v rámci Programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech.

Uzávěrka pro zaslání žádosti na sekretariát České gymnastické federace: 11.10. 2015 19.10. 2015 !!!

Níže naleznete informace a podmínky pro žádosti o podporu prostřednictvím České gymnastické federace.