Formulář žádosti o zřízení respektive pokračování SpS, OSpS (SA), SCM a VSCM na rok 2017 ke stažení naleznete níže, kde si můžete stáhnout také platné Metodické pokyny a prováděcí pokyny.

Prosíme o zaslání vyplněného formuláře v elektronické podobě na e-mail cgf@gymfed.cz nejpozději do 15. ledna 2017 a v tištěné podobě s podpisy nejpozději do 20. ledna 2017 na adresu České gymnastické federace (Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6).
 
Souhlasy rodičů se zařazením do SpS, OSpS, SCM a VSCM zasílejte jen pro nově zařazované sportovce.
 
O zřízení středisek si můžou pro následující olympijský cyklus 2017-2020 žádat také oddíly a kluby, u nichž středisko v předcházejícím období nebylo zřízeno.
 
Oponentury zaslaných žádostí včetně plánů přípravy na rok 2017 s výhledem na celý olympijský cyklus 2017-2020 proběhnou na přelomu měsíce ledna a února roku 2017. O přesném termínu budou žadatelé informováni.
 
Prosíme žadatele, aby při vyplňování své žádosti věnovali zvýšenou pozornost trenérskému zabezpečení přípravy a zpracování reálného rozpočtu se zaměřením na částku určenou na mzdy trenérů formou HPP, DPP, DPČ nebo formou fakturace trenérských služeb ze strany trenérů se živnostenským listem.
 
V současné době není známa výše dotace MŠMT pro rok 2017 v rámci Programu II, ze které je prostřednictvím ČGF částečně činnost středisek financována.  
 
Případné dotazy můžete zasílat na email slavik@gymfed.cz nebo na tel. číslo 242 429 260
 
Předem děkujeme za spolupráci.
 
Roman Slavík
Česká gymnastická federace