Vážení zástupci registrovaných oddílů a klubů,

Vážení individuální členové,

Vážení zástupci Krajských soutěžních komisí a Krajských gymnastických svazů. 

 

V souladu s článkem IX. odst. 5. platných Stanov České gymnastické federace svolává Martin Vlk, předseda České gymnastické federace,  na SOBOTU 10. ZÁŘÍ 2022 OD 11.00 HODIN V PRAZE v aule hlavní budovy České unie sportu (Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6) VALNOU HROMADU ČESKÉ GYMNASTICKÉ FEDERACE (ČGF).

PREZENCE začne již od 10:00 hodin.

Níže naleznete POZVÁNKU S PROGRAMEM,  organizačními pokyny a návrhem Jednacího řádu. Tyto dokumenty společně s delegačními lístky naleznete ke stažení na internetové stránce ČGF:

https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/2562

Na výše uvedeném odkazu naleznete od soboty 27. srpna 2022 na internetové stránce ČGF další podkladové materiály pro jednání valné hromady, zejména kompletní VÝROČNÍ ZPRÁVU ČGF ZA ROK 2021 včetně Daňového přiznání, Účetní závěrky a přehledu hospodaření ČGF za rok 2021,  kde si ji budete moci stáhnout ve formátu PDF. V tištěné podobě ji obdrží delegáti a účastníci valné hromady na místě při prezenci.

Pozvánka s programem, organizačními pokyny  a návrhem Jednacího řádu byly odeslány v pátek 19. srpna 2022 prostřednictvím elektronické pošty jednotlivým registrovaným oddílům / klubům, individuálním členům, čestným členům, členům výkonného výboru, členům revizní komise, krajským soutěžním komisím a krajským gymnastickým svazům na kontaktní emailové adresy uvedené v registračním systému GIS.

V případě, že jste neobdrželi dokumenty na Vámi uvedené kontaktní e-mailové adresy, kontaktujte prosím pracovníky sekretariátu České gymnastické federace nebo si je stáhněte přímo z internetové stránky ČGF 

Na závěr si Vás dovolujeme požádat o  vyplněné NÁVRATKY  prostřednictvím google fomuláře https://forms.gle/xMHdBzz6reKvYdV2A , a to nejpozději do pondělí 5. září 2022.

Vámi zaslané návratky pomohou sekretariátu ČGF při přípravě adekvátních podmínek pro jednání Valné hromady s ČGF s ohledem na předpokládaný počet účastníků. Předem Vám děkujeme za spolupráci.