V souladu s článkem IX. odst. 5 platných Stanov České gymnastické federace svolává předseda ČGF na NEDĚLI 13. ČERVNA 2021 OD 11.00 HODIN v PRAZE V KONGRESOVÉM SÁLE OREA HOTEL PYRAMIDA (Bělohorská 24, 169 00 Praha 6) v aule hlavní budovy České unie sportu (Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6) VALNOU HROMADU České gymnastické federace (ČGF).

PREZENCE začne již od 10:00 hodin.

Níže naleznete POZVÁNKU S PROGRAMEM, aktualizovanými ORGANIZAČNÍMI POKYNY,  návrhem Jednacího a Volebního řádu a přehledem kandidatur včetně profilů kandidátů. Tyto dokumenty společně s delegačními lístky, přihláškou na kandidaturu a dalšími podkladovými materiály naleznete také ke stažení na internetové stránce ČGF: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/2105 

Níže naleznete v příloze ke stažení Návrh rozpočtu ČGF na rok 2020, Návrh rozpočtu ČGF na rok 2021 a v neposlední řadě Výroční zprávu ČGF za rok 2019 (její zkrácenou verzi bez výsledkových listin). 

Kompletní Výroční zprávu ČGF za rok 2019 v knižní verzi (formát A4) obdrží delegáti valné hromady při prezenci a stáhnout si ji můžete zde:

https://drive.google.com/file/d/1n_a1_MispTHaPYlQgu2eqV4xlrYYAMAl/view

Kompletní VÝROČNÍ ZPRÁVA ČGF ZA ROK 2020 včetně Daňového přiznání, Účetní závěrky a přehledu hospodaření ČGF za rok 2020:

https://drive.google.com/file/d/1SOYkP3ZmKrs_GoLgfxpV5eHyTJEoNrLr/view

V tištěné podobě ji obdrží delegáti a účastníci valné hromady na místě při prezenci.

Kandidatury na funkci předsedy ČGF, předsedů Technických komisí a zároveň členů Výkonného výboru ČGF a členů Revizní komise ČGF je možné zaslat na přiložených a vyplněných formulářích na sekretariát České gymnastické federace (Zátopkova 100/2,160 17 Praha 6) nejpozději do pondělí 31. května 2021 do 18.00 hodin, a to buď osobně, poštou nebo elektronickou poštou (na email cgf@gymfed.cz).

Součástí kandidatury je také možnost kandidáta ucházejícího se o funkci zaslat společně s kandidaturou do 31. května 2021 do 18.00 hodin "Profil kandidáta", který bude od 1.6.2021 uveřejněn na internetových stránkách ČGF.

Podkladové materiály, s výjimkou Výroční zprávy ČGF za rok 2019 a Výroční zprávy za rok 2020, byly odeslány poštou v pátek 14. května 2021 jednotlivým registrovaným oddílům / klubům, individálním členům, čestným členům, členům výkonného výboru, členům revizní komise, krajským soutěžním komisím a krajským gymnastickým svazům na kontaktní korespondenční adresy uvedené v registračním systému GIS.

V případě, že neobdržíte na Vámi uvedené kontaktní adresy podkladové materiály, kontaktujte prosím pracovníky sekretariátu České gymnastické federace nebo si je stáhněte přímo z internetové stránky ČGF. 

Na závěr si Vás dovolujeme požádat o zaslání vyplněné NÁVRATKY v příloze, a to nejpozději do pondělí 31. května 2021 na email cgf@gymfed.cz 

Vámi zaslané návratky pomohou sekretariátu ČGF při přípravě adekvátních podmínek pro jednání Valné hromady s ČGF s ohledem na předpokládaný počet účastníků, které budou v souladu s platným mimořádnými opatřeními Vlády ČR a MZ ČR pro jednání orgánů spolků. Předem Vám děkujeme za spolupráci.