Česká gymnastická federace
O nás

Menu

Akce

17.9.2021 - 19.9.2021 AE

Mistrovství Evropy v aerobiku

17.9.2021 - 19.9.2021 TG

TG Školení trenérů TeamGym III. třídy - 1. část

17.9.2021 - 19.9.2021 SGM

SGM Žákovské soustředění

18.9.2021 SGZ

SGŽ Přebor Královéhradeckého a Pardubického kraje - jednotlivkyně VS

18.9.2021 SGZ

SGŽ Přebor Středočeského kraje

18.9.2021 SGZ

Přebor Zlínského kraje

18.9.2021 SGZ

SGŽ Přebor Jihočeského kraje a Vysočiny - jednotlivkyně (VS)

18.9.2021 SGZ

Přebor Libereckého a Ústeckého kraje

18.9.2021 SGZ

PŘEBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

18.9.2021 SGZ

Přebor JMK - postupové kategorie

18.9.2021 AG

AKR Mezinárodní Mistrovství ČR

18.9.2021 - 19.9.2021 TG

TG Reprezentační sraz č.5

19.9.2021 SGZ

SGŽ Přebor hl.m. Prahy jednotlivkyň

19.9.2021 SGZ

Přebor Olomouckého kraje jednotlivkyň

19.9.2021 SGM

SGM Přebor hl.m. Prahy jednotlivců a družstev

23.9.2021 - 26.9.2021 AG

Evropské závody věkových skupin (EAGC)

24.9.2021 - 25.9.2021 SGZ

VĚRA ČÁSLAVSKÁ CUP - ZRUŠENO

24.9.2021 - 26.9.2021 SGZ

Školení trenérů 1. konzultace - PŘESUNUTO

25.9.2021 TG

TG Říčany TeamgymCup

25.9.2021 - 26.9.2021 SGM

Juniorstrophy

25.9.2021 TR

TRA 2. Český pohár

25.9.2021 SGZ

SGŽ Mistrovství ČR VS4A

25.9.2021 - 26.9.2021 SGZ

SGŽ Kvalifikace VS2A, VS3A

25.9.2021 SGZ

Krajský přebor Královéhradeckého a Pardubického kraje (VS0, VS3,4,5,6C)-přeloženo

29.9.2021 - 3.10.2021 AG

Mistrovství Evropy

1.10.2021 - 3.10.2021 TG

TG Školení trenérů TeamGym III. třídy - 2. část

1.10.2021 - 3.10.2021 SGZ

SGŽ Mistrovství ČR jednotlivkyň (VS)

2.10.2021 - 3.10.2021 AE

Pohár federací - Praha

2.10.2021 SGM

SGM - Přebor ČOS

2.10.2021 SGM

Přebor JMK

2.10.2021 PA

2. Kolo českého poháru - Pražský pohár parkouru

3.10.2021 - 8.10.2021 VG

GOLDEN AGE GYM FESTIVAL

3.10.2021 SPL

Velká cena Podkrkonoší - PŘESUNUTO

3.10.2021 SGM

Přebor SGM Jihočeského kraje

3.10.2021 PA

Školení rozhodčích Parkour třídy A

3.10.2021 SGM

SGM Přebor Moravskoslezského kraje

8.10.2021 - 9.10.2021 TR

TRA Mezinárodní závod Přátelství

8.10.2021 - 10.10.2021 SGM, SGZ, TG, SPL, AE, AG, TR, VG, MG, PA

ŠKOLENÍ ASISTENT TRENÉRA

9.10.2021 TG

TG Pohár města Kadaně

9.10.2021 SGZ

Děčínská kotva "O pohár Věry Čáslavské"

9.10.2021 SGM

SGM Přebor Libereckého a Ústeckého kraje

9.10.2021 SGZ

Přebor MS kraje - nepostup.kat

9.10.2021 - 10.10.2021 TG

TG Reprezentační sraz č.6

15.10.2021 - 17.10.2021 SGZ

Mistrovství ČR jednotlivkyň "C"

16.10.2021 - 17.10.2021 SGM

SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev

16.10.2021 - 17.10.2021 TR

TRA Mistrovství ČR žactva

16.10.2021 - 17.10.2021 TG

TG Reprezentační sraz č.7

18.10.2021 - 24.10.2021 SGM, SGZ

Mistrovství světa ve sportovní gymnastice

Reklama

VALNÁ HROMADA ČGF - PRAHA - NEDĚLE 13. ČERVEN 2021 - PŘESUNUTO DO OREA HOTELU PYRAMIDA

V NEDĚLI 13. ČERVNA 2021 OD 11.00 HODIN V PRAZE KONGRESOVÉ SÁLE OREA HOTEL PYRAMIDA aule hlavní budovy České unie sportu (Bělohorská 24, 169 00 Praha 6) VALNÁ HROMADA České gymnastické federace (ČGF).

Publikováno: 12.6. (upraveno 13.6.)

V souladu s článkem IX. odst. 5 platných Stanov České gymnastické federace svolává předseda ČGF na NEDĚLI 13. ČERVNA 2021 OD 11.00 HODIN v PRAZE V KONGRESOVÉM SÁLE OREA HOTEL PYRAMIDA (Bělohorská 24, 169 00 Praha 6) v aule hlavní budovy České unie sportu (Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6) VALNOU HROMADU České gymnastické federace (ČGF).

PREZENCE začne již od 10:00 hodin.

Níže naleznete POZVÁNKU S PROGRAMEM, aktualizovanými ORGANIZAČNÍMI POKYNY,  návrhem Jednacího a Volebního řádu a přehledem kandidatur včetně profilů kandidátů. Tyto dokumenty společně s delegačními lístky, přihláškou na kandidaturu a dalšími podkladovými materiály naleznete také ke stažení na internetové stránce ČGF: https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/2105 

Níže naleznete v příloze ke stažení Návrh rozpočtu ČGF na rok 2020, Návrh rozpočtu ČGF na rok 2021 a v neposlední řadě Výroční zprávu ČGF za rok 2019 (její zkrácenou verzi bez výsledkových listin). 

Kompletní Výroční zprávu ČGF za rok 2019 v knižní verzi (formát A4) obdrží delegáti valné hromady při prezenci a stáhnout si ji můžete zde:

https://drive.google.com/file/d/1n_a1_MispTHaPYlQgu2eqV4xlrYYAMAl/view

Kompletní VÝROČNÍ ZPRÁVA ČGF ZA ROK 2020 včetně Daňového přiznání, Účetní závěrky a přehledu hospodaření ČGF za rok 2020:

https://drive.google.com/file/d/1SOYkP3ZmKrs_GoLgfxpV5eHyTJEoNrLr/view

V tištěné podobě ji obdrží delegáti a účastníci valné hromady na místě při prezenci.

Kandidatury na funkci předsedy ČGF, předsedů Technických komisí a zároveň členů Výkonného výboru ČGF a členů Revizní komise ČGF je možné zaslat na přiložených a vyplněných formulářích na sekretariát České gymnastické federace (Zátopkova 100/2,160 17 Praha 6) nejpozději do pondělí 31. května 2021 do 18.00 hodin, a to buď osobně, poštou nebo elektronickou poštou (na email cgf@gymfed.cz).

Součástí kandidatury je také možnost kandidáta ucházejícího se o funkci zaslat společně s kandidaturou do 31. května 2021 do 18.00 hodin "Profil kandidáta", který bude od 1.6.2021 uveřejněn na internetových stránkách ČGF.

Podkladové materiály, s výjimkou Výroční zprávy ČGF za rok 2019 a Výroční zprávy za rok 2020, byly odeslány poštou v pátek 14. května 2021 jednotlivým registrovaným oddílům / klubům, individálním členům, čestným členům, členům výkonného výboru, členům revizní komise, krajským soutěžním komisím a krajským gymnastickým svazům na kontaktní korespondenční adresy uvedené v registračním systému GIS.

V případě, že neobdržíte na Vámi uvedené kontaktní adresy podkladové materiály, kontaktujte prosím pracovníky sekretariátu České gymnastické federace nebo si je stáhněte přímo z internetové stránky ČGF. 

Na závěr si Vás dovolujeme požádat o zaslání vyplněné NÁVRATKY v příloze, a to nejpozději do pondělí 31. května 2021 na email cgf@gymfed.cz 

Vámi zaslané návratky pomohou sekretariátu ČGF při přípravě adekvátních podmínek pro jednání Valné hromady s ČGF s ohledem na předpokládaný počet účastníků, které budou v souladu s platným mimořádnými opatřeními Vlády ČR a MZ ČR pro jednání orgánů spolků. Předem Vám děkujeme za spolupráci.

Článek vložil: Roman Slavík
Pyramida_mapa.png a728bab6-080f-4cb0-a239-9334f1cde4b7.jpg sal-00B1-e1537258938192.jpg

Ke stažení:

Související články

DŮLEŽITÉ INFORMACE

--------------------------------------------
CHCETE DÁT SVÉ DÍTĚ NA GYMNASTIKU?
VYBERTE SI ODDÍL >>ZDE<<

--------------------------------------------

POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY ČGF VÍCE
INFORMACÍ NALEZNETE >>ZDE<<

--------------------------------------------

NÁVODY: VEŠKERÉ NÁVODY NA PRÁCI V SYSTÉMU GIS 
A DALŠÍ NAJDETE >>ZDE<<

--------------------------------------------
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY:
NA POMOC PRI NAKLÁDÁNÍ NÁŘADÍ

VÍCE INFORMACÍ >>ZDE<<
--------------------------------------------
ANKETA: PŘIPOMÍNKY KE STRÁNKÁM
ČGF. PROSÍME O VYPLNĚNÍ KRÁTKÉ
ANKETY, KTEROU NAJDETE >>ZDE<<
--------------------------------------------

Sponzoři a partneři