Vážení zástupci registrovaných oddílů a klubů,

Vážení individuální členové,

Vážení zástupci Krajských soutěžních komisí a Krajských gymnastických svazů. 

V souladu s článkem IX. odst. 5. platných Stanov České gymnastické federace svolává Martin Vlk, předseda České gymnastické federace,  na NEDĚLI 22. ŘÍJNA 2023 OD 13.00 HODIN V PRAZE v sále Praha V HOTELU VIENNA HOUSE BY WYNDHAM DIPLOMAT PRAGUE (Evropská 370/15, 160 00 Praha 6VALNOU HROMADU ČESKÉ GYMNASTICKÉ FEDERACE (ČGF).

PREZENCE začne již od 12:00 hodin.

Níže naleznete POZVÁNKU S PROGRAMEM,  včetně organizačních pokynů, návrhu Jednacího řádu a také delegační lístky. Všechny tyto dokumenty naleznete ke stažení také na internetové stránce ČGF:

https://www.gymfed.cz/kalendar/detail/2964

Na výše uvedeném odkazu naleznete od neděle 8. října 2023 další podkladové materiály pro jednání valné hromady, zejména kompletní VÝROČNÍ ZPRÁVU ČGF ZA ROK 2022 včetně Daňového přiznání, Účetní závěrky a přehledu hospodaření ČGF za rok 2022,  kde si ji budete moci stáhnout ve formátu PDF. V tištěné podobě ji obdrží delegáti a účastníci valné hromady na místě při prezenci. v případě, že si o tištěnou verzi předem požádali prostřednictvím google formuláře.

Pozvánka s programem, organizačními pokyny  a návrhem Jednacího řádu byly odeslány v neděli 1. října 2023 prostřednictvím elektronické pošty jednotlivým registrovaným oddílům / klubům, individuálním členům, čestným členům, členům výkonného výboru, členům revizní komise, krajským soutěžním komisím a krajským gymnastickým svazům na kontaktní emailové adresy uvedené v registračním systému GIS.

V případě, že jste neobdrželi dokumenty na Vámi uvedené kontaktní e-mailové adresy, kontaktujte prosím pracovníky sekretariátu České gymnastické federace nebo si je stáhněte přímo z internetové stránky ČGF 

Na závěr si Vás dovolujeme požádat o vyplněné NÁVRATKY  prostřednictvím google fomuláře https://forms.gle/XCR6peT3s8ptq6qu5 , a to nejpozději do pondělí 9. října 2023.

Vámi zaslané návratky pomohou sekretariátu ČGF při přípravě adekvátních podmínek pro jednání Valné hromady ČGF s ohledem na předpokládaný počet účastníků. Předem Vám děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou.

Roman Slavík                                                                                                                          generální sekretář ČGF