Vážení zástupci registrovaných oddílů a klubů, 
Vážení zástupci KSK a KGS,
 
Dovoluji si oslovit zástupce registrovaných oddílů a klubů České gymnastické federace se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, který by nám pomohl zvolit nejvhodnější formu pořádání (prezenční nebo korespondenční) odložené volební valné hromady, která by se měla uskutečnit 29. května 2021. Na programu této valné hromady budou jen následující body:
 
1. schválení hospodaření ČGF za rok 2019   
2. schválení rozpočtu ČGF na rok 2020 
3. schválení hospodaření ČGF za rok 2020  
4. schválení rozpočtu ČGF na rok 2021
5. volby členů VV ČGF a volby členů RK ČGF
 
Konání volební valné hromady korespondenční formou je v tuto chvíli možné na základě tzv. zákona "Lex Covid" jen do 30. června 2021. V současné době neznáme ani hygienicko-epidemiologické opatření a omezení, které budou platit pro shromáždění nejvyšších orgánů spolků v době předpokládaného konání valné hromady, tj. 29. května 2021. Jisté však je, že nějaká omezení určitě v tuto dobu budou platit.   
 
O vyplnění dotazníku Vás prosíme nejpozději do úterý 13. dubna 2021.
 
Předem Vám moc děkuji za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku. Jeho výstup pomůže členům výkonného výboru v rozhodování o optimální a pokud možno nejvstřícnější formě uspořádání odložené valné hromady. 
 
Roman Slavík, 
předseda ČGF
 
 
Dotazník: