Vážené předsedkyně, vážení předsedové

Vážení zástupci kolektivních členů, vážení individuální členové

Vážení zástupci KSK a KGS, vážení sportovci a trenéři

 

Obracím se na Vás ve věci konání volební Valné hromady České gymnastické federace odvolané a odložené dne  17.9. 2020.

Hlavním důvodem odkladu volební Valné hromady České gymnastické federace byl vývoj epidemie onemocnění COVID-19 a související nová opatření zaváděná Ministerstvem zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví očekávalo v následujících dnech zavádění dalších plošných opatření a dále nedoporučovalo setkání většího počtu osob, což by v případě volební Valné hromady České gymnastické federace nastalo. Dalším důvodem pro odklad bylo vysoké množství omluv z účasti na volební Valné hromadě České gymnastické federace z řad delegátů mimopražských registrovaných oddílů a klubů právě z důvodu nepříznivého epidemiologického vývoje.

Při oznámení odvolání a odložení volební Valné hromady České gymnastické federace bylo oznámeno, že odložená volební valná hromada proběhne nejpozději do 20.12.2020 s ohledem na v tu chvíli platná omezující opatření Ministerstva zdravotnictví a Vlády ČR.

Vzhledem k současným trvajícím krizovým opatřením Vlády ČR rozhodl Výkonný výbor České gymnastické federace na svém zasedání dne 12.11. 2020  o dalším odložení zasedání volební Valné hromady České gymnastické federace.

Nový termín volební Valné hromady České gymnastické federace bude stanoven a oznámen, jakmile pominou mimořádná opatření Vlády ČR  a bude povoleno setkání alespoň 100 osob ve vnitřních prostorech. 

Volební Valnou  hromadu České gymnastické federace nebudeme z finančních důvodů a hlavně z důvodu procesní opatrnosti organizovat formou online konference a online hlasování.  

Odložení volební Valné hromady České gymnastické federace nikterak neovlivní fungování a standardní chod České gymnastické federace, a to vzhledem k mimořádnému prodloužení funkčního období předsedy, 1. místopředsedy, 2. místopředsedy jako statutárních orgánů, jakožto i členů Výkonného výboru České gymnastické federace a členů ostatních volených orgánů, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 191/2020 Sb. (Lex Covid) a také vzhledem ke jmenování Michala Šotoly generálním sekretářem České gymnastické federace na mimořádném zasedání Výkonného výboru České gymnastické federace dne 19.9.2020. 

Děkuji tímto všem za jejich dosavadní spolupráci, pochopení a trpělivost a přeji všem v této nelehké a podivné době hodně zdraví a síly.

Roman Slavík (předseda ČGF)